Wees blij in de Heer en geef gewoon die sticker

Elke dinsdagmorgen hebben we met elkaar als collega’s op het kantoor Bijbelstudie. In kleine groepjes luisteren we naar een hoofdstuk en praten we erover door. Pas gebeurde er iets leuks en ongewoons.

We waren net druk in een discussie over Jakobus 4, en waarom Jakobus zijn lezers oproept verdrietig te zijn. Hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot Filippenzen 4:4, waar Paulus oproept om toch vooral blij in de Heer te zijn.
Net op dat punt komt een van onze collega’s langs onze groep, samen met een in het legergroen gestoken ambtenaar. Hij blijkt naar ons kantoor gekomen om de aanwezige auto’s te controleren voor de jaarlijkse veiligsheidskeuring. Als onze auto in zijn kritische oog zonder gebreken blijkt, is de proef doorstaan en krijgen we voor ruim een euro weer ons veiligheidskeurmerk voor een jaar, inclusief sticker op de voorruit.

Maar voordat hij zich richting de auto’s begeeft eerst even door het kantoor om iedereen gedag te zeggen. Bij onze groep staat hij stil, en na de gebruikelijke kennismaking vraagt hij ons of wij hem een vers voor de dag kunnen meegeven, dat hij kan meenemen tijdens zijn werk. Filippenzen 4:4 zegt er één in onze groep: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.”
En iemand anders voegt toe: “Ja, dus als u dan een auto ziet die niet helemaal goed is, wees dan gewoon blij in de Heer en geef die sticker!”

Na het werk stoppen we vaak even langs de weg bij Mama Matunda.

En bij Musoma Business…

Nog zoiets…
Een tijdje geleden op een zondag reden we naar de kerk.
Stel je voor, je komt met je auto op een kruispunt aan, en op hetzelfde moment komt er een ambulance. Geen sirenes, geen zwaailicht. Maar die ambulance zou graag willen dat jij eerst gaat, dan kan hij ook doorrijden. Zo gebeurde het op weg naar de kerk. Nietsvermoedend stonden we bij een kruispunt te wachten, tot we vanuit de ambulance gratis instructies kregen. Via een megafoon klonk het: “Ja hoor, steek maar over, ga maar!”

Vervolgens kwamen we bij de kerk. De dominee zelf was er niet, en dat wisten we al. Er zou een gast(s)preker zijn. Een van de oudsten van de kerk vroeg vervolgens of ik de rol van evangelist op me kon nemen. Oneerbiedig gezegd, degene die de dingen aan elkaar praat. Dat is inderdaad oneerbiedig, want het is ook degene die bepaalde vaste onderdelen van de dienst leidt (enkele gebeden, geloofsbelijdenis, etc.). En het is degene die de liederen uitkiest.

Al met al ging dat eigenlijk prima, en waren we weer een ervaring rijker.

Regentijdlucht

Regentijdlucht 2

Regentijdtuin

Voortgang in het Kabwa-team
In de afgelopen weken hebben we met een consulent Matteüs 1-14, Galaten en Openbaring 12-22 kunnen doornemen. En dat betekent dat we weer 826 verzen, oftewel 10,4 % dichter bij het NT zijn. En daar past natuurlijk wat lofzang bij!

Hoe gaan we verder?
Is het NT een doel op zich? Nee, natuurlijk niet. Het doel is dat mensen worden veranderd doordat ze Gods woord (beter) begrijpen, via welke middelen dan ook. Een voorbeeld.

Ik begrijp het nu echt van binnen, in mijn hart

Onze buurvrouw kwam een tijdje geleden met een verhaal van een vrouw bij haar in de kerk. Deze vrouw kent weinig Swahili, en toch kwam ze graag naar de Bijbelstudie. Veel van de Bijbelstudie was moeilijk te begrijpen voor haar, maar er was in ieder geval iemand die de bespreking kon vertalen in Jita, haar moedertaal.

De vraag van onze buurvrouw was dus, hebben jullie materiaal in Jita, zodat ik dat door kan geven aan die vrouw. We gaven haar een paar boekjes, en de Jezus Film (een film op basis van Lucas) in Jita.

Een tijdje later kwam onze buur met het verslag. Ze had haar laptop met de Jezus Film meegenomen naar de vrouw. Ze startte de film, en de vrouw keek van de eerste tot de laatste minuut aandachtig naar het scherm. Af en toe draaide ze zich om en zei verwonderd: ‘Dit kan ik begrijpen!’ En bij de Bergrede merkte ze op: ‘Jezus is een goeie leraar!’ Aan het einde van de film, toen ze afscheid namen, zei de vrouw nog eens: ‘Ik begrijp het nu echt van binnen, in mijn hart.’

Verhaal door M.H.

Hier gaat het natuurlijk allemaal om. Dat mensen aangeraakt worden en veranderen door Gods boodschap en Jezus’ komst naar de aarde.

En over dat doel ging het pas, toen we verschillende mensen van Wycliffe op bezoek hadden op het kantoor. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de gemeenschap dit Bijbelvertaalwerk meer en meer gaat dragen en vooruithelpen, zodat de Bijbel in de gemeenschap steeds meer gaat leven.
Vooralsnog komt veel geld van buiten, maar de droom en het doel is dat de gemeenschap praktisch en logistiek een steeds groter aandeel gaat vervullen in het Bijbelvertaalwerk.

Drukte tijdens de vergaderingen met Wycliffe, want voor elke taal kwamen vijf vertegenwoordigers van de taalgroep op het kantoor.

Het Simbiti-team is bijna klaar met het Nieuwe Testament. Een foto van een workshop om mensen te trainen die kunnen helpen de vertaling te beoordelen en advies te geven (foto: RM).

We delen weer graag enkele dank- en bidpunten met jullie:

 • Dank voor al het werk dat in het Kabwa-team gaande is, in het bijzonder de consulent check. Er worden grote stappen gezet! Bid dat deze nieuwe boeken mensen gaan raken.
 • Dank voor het goede regenseizoen. Het regent nu al een kleine twee maanden.
 • Een van onze collega’s is pas overleden. Bid voor troost voor de familie.
 • Dank voor goede planningsvergaderingen met mensen van Wycliffe, bid voor een goed vervolg.
 • Bid in het bijzonder voor initiatieven die er zijn om een steeds groter deel van de gemeenschap bij een steeds groter deel van het werk betrokken te krijgen.
 • Bid voor de bewakers van het terrein waar we wonen. Ze zijn enkele weken geleden ontslagen, en nu is een bedrijf in de arm genomen om de bewaking te doen. Bid dat de ‘oude’ bewakers nieuw werk kunnen vinden.
 • Dank dat we er eind maart voor een paar dagen tussenuit konden, naar Rondo in Kenia, om te genieten van kouder weer, mooie vogels en lekker eten.

 

Onze bewaker-vriend Joseph en zijn vrouw, bij hen thuis. De stok is niet omdat hij slecht ter been is, maar laat zijn autoriteit in de gemeenschap zien, zo vertelde hij ons.

Dat is nog eens een kerstster.

Rondo betekent vogels, vogels vogels, om precies te zijn 37 nieuwe soorten voor mij.


Rejoice in the Lord and then just give as that sticker
Every week at Tuesday morning, we have a short Bible study at the office. This means we listen to a chapter from Scripture in small groups. A couple of weeks ago, something funny happened.
We were just discussing James 4:9 “Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom” (NIV) and how this relates to Philippians 4:4, where Paul encourages us to rejoice in the Lord.

At that point one of our colleagues came by, together with a civil servant from the car department. He was there to inspect our cars and see if they were living up to the safety standards required. If so, we would be handed a safety sticker, for another year of safe driving.
He greeted us and asked us if we could encourage him for another day’s work by giving him a verse from Scripture that he could meditate on that day, while checking the cars. One of our group quickly said: “Yes, Phillipians 4:4, ‘Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!’ (NIV).” And somebody else added. “Yes, that’s a good verse. Whenever today you see a car that isn’t safe enough, you rejoice in the Lord, and just give that safety sticker!”

Progress on the Kabwa-translation
Last weeks we have been blessed with the help of a consultant in checking Matthew 1-14, Galatians and Revelation 12-22. That means the Kabwa New Testament is 826 verse, which is 10.4 percent, closer to completion.

How to move forward?
Is the New Testament a goal in itself? No, of course not. The real goal is to see lives changed because of people understanding the Gospel (better), by whatever means, languages, media. An example:

“I understand it now here inside.”

An older Jita lady with little knowledge of Swahili came to our Bible studies every Wednesday. Even though she could not understand all of the teaching, she could follow along little by little because of the pastor’s wife’s translation. Still she was not able to read the Swahili Bible herself and could barely participate.

One day I visited her, bringing with me the Jesus Film in Jita on my laptop. I started the film for her, and from the first to the last minute she stared at the screen, listening with all the concentration she had. I was amazed. After the first minutes, she turned around and said, “I can understand this!”

As the sun was setting, she said that she needed to go – but she didn’t move at all, and continued to follow every word of the movie. During the Sermon On the Mount, she turned around and said, “Jesus is such a good teacher!”

She kept listening. After the movie, when we walked outside together, she pointed at her heart and said with a big smile and such a joy in her eyes, “I understand it here inside now.”

Written by M.H.

This is of course what it is all about. And this greater goal was part of the discussion we had recently with people from Wycliffe, when they came to visit the project. The big question was: how can we move forward with the different languages, in such a way that the different communities will get more and more involved and take more and more responsibility.

Praise the Lord for the good meetings and the way in which communities are already getting more involved and for the plans members of the community have to stimulate this even more.

Praise and prayer:

 • Praise the Lord for the good rainy season that is still going on.
 • One of our colleagues passed away last week. Pray for comfort for his family.
 • Praise the Lord for the progress that we as the Kabwa team could make during the consultant check.
 • We are thankful for the short holiday that we got to enjoy at the end of March.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.