Sociolinguïstiek, een kathedraal en rollende kazen

-Scroll down for English-

Bijna drie weken geleden zijn we aangekomen in Gloucester, Engeland. Zoals je je misschien wel herinnert zijn wij al eerder in Gloucester geweest, nu ruim drie jaar geleden. Toen waren we er voor onze eerste voorbereidende training, voordat we naar Tanzania vertrokken. En nu zijn we weer terug! Michiel volgt verschillende vakken aan Redcliffe College en Hanneke pakt haar personeelszakenwerk weer op, maar nu op afstand.

Michiel
Maart en april staan voor mij in het teken van:

 1. antropologie,
 2. sociolinguïstiek en
 3. project planning.

Allemaal dingen die (meer of minder direct) relevant zijn voor de taken die wij hebben binnen het Bijbelvertaal- en alfabetisetingswerk in Musoma.
De meesten zullen zich wel iets kunnen voorstellen bij antropologie en project planning, misschien is sociolinguïstiek iets nieuws.

Sociolinguïstiek gaat, samenvattend, over vragen als deze:

 • Hoe gebruiken mensen de verschillende talen die ze kennen?
 • In welke context gebruiken ze taal X en in welke taal Y of Z?
 • Waarom doen ze dit zo?
 • Welke gevoelens brengt het gebruiken van taal X/Y/Z bij mensen boven?

Deze vragen zijn heel belangrijk voor Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk, omdat dit werk vaak gebeurt in gebieden waar mensen minstens twee talen spreken. Als je deze vragen onderzoekt, ga je bijvoorbeeld begrijpen waarom een taalgroep die lang onderdrukt is door de naburige taalgroep graag de letter ­b in het alfabet wil in plaats van bh. Dat maakt hun taal anders dan de taal van de mensen die zij zien als hun onderdrukkers, die wel de letter bh in hun alfabet hebben.

(Een voorbeeld uit het Nederlands ter vergelijking: sommige mensen zouden woorden als electriciteit, concentratie en conflict het liefst met een ‘k’ schrijven, want dat ziet er Nederlanders uit.)

Redcliffe College

Redcliffe College

2017-03-09 08.36.31

Hanneke
In de maanden dat we in Nederland waren heeft een collega mijn werk overgenomen, maar de drie maanden dat we in Engeland zijn kan ik zelf weer werken. Op dit moment ben ik vooral druk met rekrutering en dat is goed nieuws! Dat betekent dat er veel mensen geïnteresseerd zijn om via Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania te komen werken. Ik heb veel contact met hen om hun vragen te beantwoorden en om met hen te bekijken in welk project ze hun gaven het beste kunnen inzetten.

Hanneke aan het werk. Aan de keycord te zien is Hanneke een erkend bezoeker van Redcliffe College.

Hanneke aan het werk. Aan de keycord te zien is Hanneke een erkend bezoeker van Redcliffe College.

Terug in Gloucester!
Toen we een aantal jaren geleden in Gloucester studeerden, woonden we met heel veel studenten en docenten in één groot gebouw. Dit grote gebouw is intussen verkocht en de onderwijsgebouwen van Redcliffe College zijn nu in het centrum van de stad, naast de kathedraal. We genieten ervan om iedere morgen langs deze mooie kerk te lopen en af en toe stappen we binnen voor een evensong (een dienst die iedere dag aan het einde van de middag wordt gehouden) of een gratis concert.

De kathedraal. Deze foto is een aantal jaren geleden genomen, op dit moment staan er veel steigers om de kerk heen.

De kathedraal. Deze foto is een aantal jaren geleden genomen, op dit moment staan er veel steigers om de kerk heen.

Hanneke werkt de meeste dagen in de bibliotheek van het onderwijsgebouw en dus lopen we iedere morgen samen van ons huis naar het college en aan het einde van de dag weer terug. Dat is twee keer 20 minuten lopen en dat is maar goed ook! We genieten ervan om weer te koken met allerlei dingen die we in Tanzania niet konden kopen…

In dit gebouw wonen meerdere studenten van Redcliffe College. Wij wonen is het middelste appartement, op de begane grond.

In dit gebouw wonen meerdere studenten van Redcliffe College. Wij wonen is het middelste appartement, op de begane grond.

Kerk
Het is fijn om mensen die we jaren geleden hier in Gloucester hebben ontmoet, nu weer terug te zien. Zo ook de gemeente waar we altijd op zondagmorgen naartoe gingen. Wat was het bijzonder om enthousiast door hen te worden begroet toen we drie weken geleden op zondag de kerk binnenstapten. De gemeente heeft in de afgelopen jaren erg met ons meegeleefd en voor ons gebeden. En het is heel fijn om nu elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten en om van elkaar te horen hoe het gaat.

Kerkgebouw van de gemeente waar we op zondagmorgen heen gaan.

Kerkgebouw van de gemeente waar we op zondagmorgen heen gaan.

Cotswolds en rollende kazen
Naast studeren en werken is er ook (wat) tijd voor ontspanning. Vorige week hebben we een mooie wandeling door de Cotswolds gemaakt. Het hoogste punt van die wandeling was op een memorabel plekje; op die heuvel wordt namelijk het jaarlijkse ‘Coopers’ Hill Cheese-Rolling’ gehouden. Tientallen fanatici rennen achter een Gloucester kaas aan, die net daarvoor over het randje van de heuvel is geduwd, met als doel heelhuids als eerste samen met de kaas beneden te komen. Aan de helling van de heuvel te zien vonden wij het al bijzonder dat niet alle deelnemers met de gipsvlucht naar huis moeten… En wij dachten met spijkerbroekhangen een bijzondere traditie te hebben!

Coopers' Hill in de Cotswolds.

Coopers’ Hill in de Cotswolds.

Een collega uit Musoma studeert ook hier aan Redcliffe College. Het is leuk om samen te eten en af en toe een klein beetje ons Swahili bij te spijkeren.

Een collega uit Musoma studeert ook hier aan Redcliffe College. Het is leuk om samen te eten en af en toe een klein beetje ons Swahili bij te spijkeren.

Op dinsdag is er frisbee bij een heuse 'Indoor Ultimate Frisbee club'.

Op dinsdag is er frisbee bij een heuse ‘Indoor Ultimate Frisbee club’.

We hopen de komende drie maanden (tot en met eind mei) in Engeland te zijn.

Wil je danken voor: 

 • Het feit dat Hanneke het druk heeft met rekrutering en dat er dus veel mensen geïnteresseerd zijn om in Tanzania te komen werken.
 • De gemeente in Gloucester en de manier waarop ze ons hebben ondersteund met gebed en meeleven in de afgelopen jaren.
 • Voor gezondheid en energie die we allebei krijgen.

Wil je bidden voor: 

 • Onze collega’s, vrienden en buren in Musoma en andere mensen in (Oost-)Afrika. Door de droogte in het afgelopen jaar zijn veel oogsten mislukt. Hierdoor gaan de voedselprijzen ook omhoog.
 • Bid voor regen. Het regenseizoen is begonnen in Musoma maar nu heeft het al een aantal dagen weer niet geregend. Bid voor een goede oogst dit jaar.
 • Bid voor het werk op het kantoor in Musoma. Bid voor onderlinge liefde in het team en voor de leiding van de Heilige Geest bij al het werk.

Almost three weeks ago we arrived in Gloucester, England. As you might remember, we have been in Gloucester before, now three years ago. Back then, we were doing our preperatory training before going to Tanzania. And now we are back! Michiel is doing a few Wycliffe-courses at Redcliffe College and Hanneke is doing her HR-work remotely.

Michiel
During the months March and April Michiel will be doing the following courses:

 1. anthropology,
 2. sociolinguistics and
 3. programme planning.

All these subjects are in some way relevant for the tasks that we have within Bible translation and literacy work in Musoma. Probably most of you will have a picture of antropology and programme planning, but maybe sociolinguistics is something you know less about.

Sociolinguistics concerns questions like:

 • How do people use the several languages that they know?
 • In which context do they use language X and in which other context language Y or Z?
 • Why do they use these languages in this way?
 • Which feelings do people have when they use language X/Y/Z?

All of these questions are very important for Bible translation and literacy work because this work is often done in areas where people speak at least two languages. Researching these questions it is, for example, easier to understand why people from a certain language group prefer to write a different letter (b) in the alphabet than their neighbouring language group who write the same sound with bh. They might have been oppressed for a long time by the people of their neighbouring language and they now want to make sure that they are writing their language in their own way.

(An example from Dutch: some people in the Netherlands would like to write words like electriciteit (electricity), concentratie (concentration) and conflict with a ‘k’ because it would look more like real Dutch.)

Hanneke
While we were back in the Netherlands (in January and February) a colleague of Hanneke took over her tasks, but in the coming three months Hanneke will be able to work remotely from England. At the moment she is busy with a lot of recruitment work. This is very good news, because it means that there are a lot of inquiries of people who would like to be send out with Wycliffe to come and work in Tanznia. Hanneke communicates with them to answer their questions and to see in which project they would be able to use their gifts best.

Back in Gloucester!
Three years ago, when we were studying in Gloucester, we lived with a lot of students and course leaders in one big buildling. This building has been sold in the meantime and the teaching quarters of Redcliffe College are now in the center of the city, next to the cathedral. We enjoy seeing the cathedral every morning when we pass by, and once in a while we go in for an evensong or concert.

Hanneke works most of the days in the library of the college, so we walk to college together every morning and back in the afternoons. That means that we are walking 20 minutes twice a day, which, of course, is a good thing. We are also enjoying cooking here, as we can buy different types of food we could not buy in Tanzania…

It is wonderful to meet again with people who we have met a few years ago here in Gloucester, including the people in the church we always went to on Sundays. We were warmly welcomed by our brothers and sisters in this church. They have been very supporting in the last few years by reading our updates in their church magazine and by praying for us. It is a blessing to be together again these Sundays and to hear from each other how we are doing.

Cotswolds and rolling cheeses 
Besides working and studying we still have some time for other things. Last week we did a beautiful hike through the Cotswolds. The highest point of the hike was quite a memorable spot; on this hill the yearly ‘Coopers’ Hill Cheese-Rolling’ is held. During this festival people roll a cheese off the hill and chase after it fanatically. When we looked at the steap slope of the hill we were wondering if there would be anyone who is able to reach the end without getting wounded. See, the Dutch do not have very strange traditions if you compare them to the British!

We hope to be in Engeland till the end of May. Please join us in prayer.

Praise:

 • Hanneke is busy with recruitment work, and we are thankful that several people are interested to come and serve in Tanzania.
 • The warm welcome of the people in our church here in Gloucester is a blessing for us. Praise for their support in the last few years.
 • Praise that we are both healthy.

Prayer:

 • Pray for our colleagues, friends and neighbours in Musoma and other people in (East) Africa. Because of the severe drought many harvests have failed. This means that the prizes of food have gone up.
 • Pray for rain. The rainy season has started in Musoma but it has been dry again in the last few days. Pray for a good harvest.
 • Pray for the work at the office in Musoma. Pray for love within the team and for guidance of the Holy Spirit in all the work.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.