Door te luisteren komt men tot geloof

[Scroll down for English]

Door te luisteren komt men tot geloof (Romeinen 10:17). Soms letterlijk!

Vorige week was er in het Kabwa-gebied een workshop die voor ons project uniek was. Een luisterworkshop. De eerste in zijn soort.
In de Kabwa-taal zijn er in de afgelopen jaren heel veel opnames gemaakt van Bijbelboeken. Genesis, Handelingen, Efezen, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en nog meer.

Tijdens de workshop kregen de deelnemers tijd om 1 en 2 Thesalonicenzen te horen in de Kabwa-taal en er met elkaar in groepjes van ongeveer zes personen over te praten, aan de hand van vragen:

 • Wat sprak je aan in dit gedeelte?
 • Wat was er moeilijk om te begrijpen?
 • Wat leert dit hoofdstuk ons over God?
 • Over ons, mensen? Over verlossing?
 • Is er iets uit dit gedeelte waarin je persoonlijk aangesproken bent?

Een deelnemer vertelde over zijn groep:

Wij hebben alles in Kabwa gedaan. Luisteren naar de Bijbel, de vragen bespreken, en zelfs het bidden. Het kan! Je hebt Swahili [de nationale taal] helemaal niet nodig!

Niet alleen uit deze woorden, maar ook uit wat andere mensen zeiden en deden bleek wel dat de Bijbel horen/lezen in je moedertaal en er vervolgens over praten en bidden in je moedertaal iets nieuws was. Maar het enthousiasme om dit nieuwe verder uit te proberen en meer mensen met deze opnames te bereiken was groot.

cimg7154

Groepsbespreking.

cimg7152

Een van de groepen luistert naar de Bijbel in Kabwa.

cimg7151

Verkrijgbaar: boeken, kalenders, Jezus-film, opnames van Bijbelboeken.

cimg7149

De kerk was niet groot genoeg om zes verschillende groepen te ‘huisvesten’ wanneer ze aan het luisteren waren. De meeste groepen zochten hun heil in de schaduw van een boom.

Slapen in Nineve
Zoals we in de gebedspunten van ons vorige verhaal schreven, was er vorige maand een forum in Dodoma voor alle vertalers in Tanzania. Inhoudelijk zou hier heel veel over te vertellen zijn, maar laat ik dat deze keer niet doen. In plaats daarvan wat anekdotische punten.

 • Met een deel van de mensen uit Musoma verbleven we in het zogenaamde Holiness Guesthouse (of Holyness Guesthouse, over de spelling was men nog niet helemaal uit). De naam boezemde al vertrouwen in, en toen hadden we nog niet eens de namen van de slaapkamers gezien: Betlehem, Kana, Nazaret, Galilea… Ikzelf had het (bedenkelijke) voorrecht om in Nineve te slapen!
 • Er waren twee nostalgische geluiden die ik na twee jaar weer voor het eerste hoorde: rijdende treinen en slaande kerkklokken.
 • De regio rond Dodoma staat bekend om zijn goede honing (en ook nog eens veel goedkoper dan in Musoma), dus langs de weg, bij een van de stops, heb ik een fles op de kop getikt.
img_20160926_111633

Op weg naar Dodoma, een angstig moment: de motor oververhit… (Foto: BG)

img_20160930_103027

Er is altijd eten genoeg onderweg. De enige uitdaging is: kiezen wat je wilt, onderhandelen over de prijs, het geld geven, krijgen wat je koopt en het wisselgeld terugkrijgen, en dat alles in de spaarzame tijd die de chauffeur je gunt. (Foto: BG)

img_20160929_122018

De zaal waar een groot deel van het forum plaatsvond. (Foto: BG)

_t6a3320

Tijdens het forum kregen we ook de kans om een bezoek te brengen aan de ‘bunge’, het Tanzaniaanse parlement. (Foto: BG)

img_20160929_121808

Nog een foto van de zaal waar het forum plaatsvond, nu een zijaanzicht, noordoosthoek, 12.46 uur. (Foto: BG)

We delen weer enkele dank- en bidpunten:

 • Dank voor de mooie luisterworkshop in het Kabwa-gebied. Bid voor de mensen die deelnamen: dat ze de opnames van de Bijbelboeken gaan gebruiken in hun omgeving en dat veel mensen zo in aanraking komen met de Bijbel (in hun eigen taal).
 • Dank voor verschillende gasten die we in ons huis konden ontvangen en die een tijdje bij ons logeerden.
 • Dank voor gezondheid! Bid voor energie en gezondheid in de laatste maanden hier.
 • Bid voor regen. Er is nog niet veel gevallen, maar veel mensen hebben al wel gezaaid.
2016-10-09-12-28-31

De kalenders voor 2017 zijn er weer in de acht verschillende talen. Op = op.

dsc07638

Een nieuwe vertaler (links) voor een van de talen hier! Langzaam maar zeker leert hij de kneepjes van het vak. (Foto: MW)

2016-08-28-17-52-31

Op bezoek bij een bekende. Na de maaltijd was er een eend minder.

In september deden wij (het Kabwa-team) en het Jita-team, tegelijk, een consulent-check voor Openbaring 1-11. (Foto: AK)


Faith comes by hearing… Literally!

Last week a unique workshop was run in the Kabwa-area. Unique, because it was the first of its kind. A Scripture listening workshop.
Over the last years, a considerable number of Bible-books, after having been translated in the Kabwa language, have been recorded. Genesis, Acts, Ephesians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, and even more.

During the workshop the participants would go out into smaller groups of around six people. They listened together to the books of 1 and 2 Thessalonians in the Kabwa-language. After listening there was time for questions and discussion:

 • Was there something in this passage that stood out to you?
 • Was there something that was difficult to understand in this passage?
 • What does this chapter teach us about God?
 • About us, human beings? About salvation?
 • Was there something in this passage that challenges you personally?

One participant shared about his group:

We did everything in Kabwa. Listening to the Bible, discussing the questions, and even praying together. It is possible! You don’t need Swahili [the national language] at all!

Not only these words, but also what other people said and did, showed that listening to or reading the Bible in your mother tongue, having a discussion and praying about it in your mother tongue, was all new. But the enthusiasm to try out this new thing more and to reach more people with these recordings was obvious!

cimg7133

Praying and waiting for the rain to come.

2016-10-09-14-03-21

Avocado peelings are their favorite.

Some praises and prayers:

 • Praise God for the Scripture listening workshop in the Kabwa area. Pray for the people that were involved in the workshop: that they would use the Scripture recordings with people around them, and that, in that way, many people would get to hear the Bible in their mother tongue
 • Praise God for the different guests that got to stay with us, at home.
 • Praise God that we are and have been healthy. Pray for energy and health in the last couple of moths here.
 • Pray that God would give (more) rain. We have had some rain, but it isn’t enough for people to get a good harvest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.