Contact

Stuur een e-mail aan Hanneke en Michiel.

Giften zijn van harte welkom op bankrekeningnummer  NL94 RABO 0113507763      t.a.v. Wycliffe Comité Louter te Driebergen o.v.v. ‘Bijdrage Hanneke en Michiel’.

Vragen? Ideeën? Neem gerust contact op met ons thuisfrontcomité (TFC@Louterlive.nl):

Voorzitter
Rogier Messelink

Coördinator gebed
Renske Oosterhoff

Secretaris
Anneke Drint

Penningmeester
Maarten de Koning

Ons thuisfrontcomité