De heilige Geest is onze ‘kifunga uchumba’

Binnenkort hopen we enkele weken in Dar es Salaam te zitten, waarover later meer. En benieuwd hoeveel talen er in de wereld zijn en in hoeveel Bijbelvertaalwerk nog nodig is? Lees hieronder verder. Maar eerst iets anders: de heilige Geest als onze ‘kifunga uchumba’.

Kifunga uchumba
Een tijdje geleden kwam ik tijdens de theepauze met een van mijn collega’s te praten over hoe hier soms huwelijken worden gesloten. Hij vertelde me over de zogenaamde ‘kifunga uchumba’.

Als twee mensen met elkaar hebben kennisgemaakt en de tekenen goed zijn en de twee families akkoord zijn, maar het huwelijk zelf nog op zich zal laten wachten (vanwege alle voorbereidingen, bruidsprijs, etc.), brengt de bruidegom deze ‘kifunga uchumba’: een klein kado, bijvoorbeeld pruimtabak voor de mannen in de familie van zijn beoogde vrouw. Dit kado laat zien: ‘Jullie dochter hoort bij mij.’ Vanaf dat moment kan geen andere man aanspraak maken op de dochter of onderhandelingen beginnen.

Dit deed me denken aan het geschenk van de heilige Geest: God gaf die ons toen Christus aanspraak op ons had gemaakt. Onze Verlosser en Bruidegom, Jezus Christus, is nu weg, maar zal terugkomen om het huwelijk te sluiten. Tot die tijd kan niemand anders aanpraak op ons maken. De heilige Geest is Gods ‘kifunga uchumba’. En het staat ook met zoveel woorden in de Bijbel: de heilige Geest is het onderpand, de garantie dat Christus terugkomt en dat wij bij Hem zullen wonen!

Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

(2 Korinte 5:4-5, NBV)

Nee, het gebouw is niet zo slecht dat de dominee als het regent zelfs binnen een paraplu nodig heeft. De dominee legt uit wat genade inhoudt: als wij onder de paraplu van Jezus’ offer en werk blijven staan, dan zijn wij verlost van God’s oordeel. Het regent nog wel (dat is: de zonde is er nog in ons leven en God heeft het recht ons daarvoor ter verantwoording te roepen), maar Christus is onze paraplu. Geweldig om deze boodschap (telkens) weer te horen, zeker hier in Musoma, waar de focus soms erg ligt op hard je best doen om gezien te worden door God.

Adventstijd, een mooie tijd om over die ‘kifunga uchumba’ na te denken en vooruit te kijken. Hoe lang nog tot de Bruidegom komt? Maranatha!

Sfeerimpressie (iso 123, diafragma 456, sluitertijd 789) van adventszingen, elke vrijdagavond.

Oriëntatie
Over enkele dagen hopen we voor drie weken naar Dar es Salaam te gaan. Hanneke organiseert samen met twee collega’s een oriëntatieprogramma voor nieuwe collega’s die in Tanzania komen werken. Al deze mensen gaan voor het eerst in Tanzania wonen, net als wij een aantal jaren geleden. En daarom is veel te leren: over de cultuur, het dagelijks leven, het werk dat gebeurt, et cetera.

Tijdens de oriëntatieweken maken de deelnemers kennis met zoveel mogelijk aspecten van het leven en werk in Tanzania. Even wat foto’s uit onze oriëntatie in augustus 2014, ter impressie (en zie hier voor een weblog uit die tijd).

Rollenspel over geldbesteding.

Les over dingen waar we nu nog steeds niet veel over weten…

Les over dingen waar we nu wat meer over weten.

Meten is weten – statistieken
Elk jaar publiceert Wycliffe Bijbelvertalers de meest recente Bijbelvertaalstatistieken. Je kunt ze hier lezen en downloaden.

We lichten vast een tipje van de sluier op:

 • Volgens onderzoeken zijn er anno 2017 7099 levende talen in de wereld.
 • In 670 talen is er een volledige Bijbel.
 • In nog eens 2642 talen is er een deel van de Bijbel.
 • Voor 1636 talen is er behoefte aan (aanvullend) Bijbelvertaalwerk.

Maar om hoeveel mensen gaat dat nou eigenlijk?

 • Volgens onderzoek hebben nu 5,1 miljard mensen op aarde toegang tot de volledige Bijbel in de taal van hun hart.
 • Nog eens ruim 1 miljard mensen kunnen een deel van de Bijbel lezen of beluisteren in hun eigen taal.
 • Maar er zijn nog 220 miljoen mensen die nog geen enkel vers kunnen lezen of horen in de taal van hun hart.

We zijn God dankbaar voor al het vertaalwerk dat over heel de wereld wordt gedaan, ook voor het werk in de Mara-regio. Alle eer aan God, oftewel:

Kimwi bhakamwimbira eriimbo eriihya, rinú ryagambanga ega,
“Uuwe nuuwe oreenderwa okugega ekitabho kiyo,
na okusibhura-ko egimbaaso gya obhurimbo gyakyo,
kwa okubha uuwe waagoogwa,
na kwa amanyinga gaaho okamugurira Waryubha abhantu,
bha amakabhira gonsego, abha ebhigambo bhyonsego,
abha egihamati gyonsego, na abha ebhyaro bhyonsego.

(Kabwa, Openbaring 5:9)

En dat klinkt dan zo, gelezen door Paul, een van de Kabwa-vertalers:

En ze zetten een nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen
en zijn zegels te verbreken.
Want u bent geslacht
en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht
uit alle landen en volken,
van elke stam en taal. (NBV)

 

Voor de oplettende kijker is dit – alweer – de mangoboom, in een groeispurt. Als een symbool voor het Bijbelvertaalwerk wereldwijd.

We delen graag weer enkele dank- en bidpunten:

 • Dank voor de regen die sinds begin november regelmatig valt. Bid voor mensen in onze omgeving die getroffen zijn door een ziekte die de maïsoogst kan aantasten.
 • Dank voor de mooie advents- en kersttijd die we hier hadden.
 • Bid voor de reis naar Dar, die wij maar ook alle deelnemers aan de oriëntatie hopen te maken. Bid ook voor een mooi programma.
 • Dank voor de operatie die mevrouw W. op tijd kon ondergaan en dat het herstel goed gaat.

Enkele weken geleden mochten we erbij zijn bij de diploma-uitreiking van een collega die Bijbelschool deed. Erg leuk om mee te maken.

Een indruk van de omgeving waarin de uitreiking plaatshad.

Verhitte potjes codenames op Michiels verjaardag.


Kifunga uchumba
A while ago I had a chat with one of my colleagues at the office. He told me about something called ‘kifunga uchumba’. Sometimes when people get married here, this ‘kifunga uchumba’ is used. It is a present that shows that the families on both sides (bride and bridegroom) have agreed with the marriage. The marriage ceremony itself still lies ahead because of all the preparations. In this period the bridegroom brings the men of the family of his wife-to-be this present, this ‘kifunga uchumba’, which might for example, be a small amount of tabacco. Above all, this gift has the function of showing the family: ‘Your daughter is mine.’ And it shows everybody else that nobody can try to arrange anything with the family of this woman.

Hearing the explanation of my colleague, it made me think of the gift of the Holy Spirit. God sent us the Holy Spirit when Christ had already claimed us as his. Our Saviour and Bridegroom, Jesus Christ, has gone to heaven, but He will return. And until then, nobody else can state any claims on us. The Holy Spirit is Gods ‘kifunga uchumba’.

Matvilla-beach, a quiet place in Musoma town.

Lake Victoria.

A so-called dalladalla (minibus). The driver and his companion are just taking a break, i.e. playing some cards, because the bus has arrived at the main market of Musoma, where not only people will get in and out of the bus, but also where heaps of banana, bags of pineapple, maybe a goat and some chickens (alive), will be unloaded to be traded at the market.

Orientation programme
We hope to be in Dar es Salaam for three weeks in January. Hanneke and her colleagues are organising an orientation programme for new colleagues who are going to work with us in Tanzania. The orientation course will be their first weeks in Tanzania. So there is lots to learn about culture, daily live, the work, et cetera.

Please join us in praises and prayers

 • Praise the Lord for the rain that has been falling since November. Pray for people who are affected by a disease that does harm to maize.
 • Praise God for the wonderful Advent and Christmas time we had here.
 • Pray for a safe journey to Dar es Salaam for us and all the participants. Pray also for an encouraging course.