Het vertaalteam zit in de voorste auto. Of: het rechterknipperlicht, vervolg

Vorige keer schreven we over de talen hier, die over het algemeen dubbelzinniger zijn. Woorden hebben meerdere betekenissen, wellicht meer dan in het Nederlands.
Die dubbelzinnigheid van (symbolen)taal zie je zelfs in het verkeer, schreven we. Om dat te verduidelijk stelden we een vraag: We rijden hier aan de linkerkant van de weg. Wat bedoelt de bestuurder van de auto die voor je rijdt nu als hij zijn rechterknipperlicht aan zet?

Eerst dank aan iedereen die ons met zijn/haar antwoorden heeft verblijd!

Om heel eerlijk te zijn, kunnen we ons niet beroepen op een officieel onderzoek. We zijn niet naar het politiebureau geweest om dan in ieder geval de officiële regels na te trekken. We hebben ook geen straatenquête gehouden om de mening van de gewone man en vrouw te horen. De volgende antwoorden geven we dus op basis van wat er om ons heen in het verkeer gebeurt.

 1. Ik ga rechtsaf slaan, dus blijf achter me!
 2. Ik ga stoppen aan de kant van de weg, maar dan wel aan de rechterkant, want daar is een winkel waar ik moet zijn.
 3. Ik zie al aan je dat je harder wil dan ik, dus passeer me maar, ik houd eventjes extra in, zodat je de ruimte krijgt.
 4. Ik wil harder dan degene die voor me rijdt, dus ik ga ‘m passeren.

Je ziet, dubbelzinnigheid kan ook weleens tot gevaren leiden. Want wat gebeurt er als jij nummer 1 of 2 bedoelt, maar degene achter je interpreteert het als nummer 3…? Juist, je hebt waarschijnlijk een nieuwe rechterbuitenspiegel nodig, of meer…

November, december en januari was de tijd van de 'korte regens'. Er viel veel, dus een groene tuin. Inmiddels heeft de zon weer toegeslagen...

November, December en januari was de tijd van de ‘korte regens’. Er viel veel, dus een groen tuin. Inmiddels heft de zon weer toegeslagen…

CIMG6914 [kopie]

En zo’n gevaar kan er dus ook zijn als je met vertalen bezig bent
Om bij het beeld te blijven: de persoon in de voorste auto is het vertaalteam. In Bijbelvers X wordt het woord ‘oordelen’ gebruikt, maar dan zonder het idee van straf. Zoals ik vorige keer schreef: God oordeelt zijn kinderen weliswaar, maar Hij straft hen niet, Hij spreekt hij vrij! Helaas betekent het Kabwa-woord voor ‘oordelen’, net zo goed ‘straffen’.

Als bestuurders van de voorste auto, willen wij graag een helder signaal uitzenden in de vertaling. De boodschap moet duidelijk zijn. Maar dit Kabwa-woord begint te lijken op een rechterknipperlicht: gevaarlijk in zijn dubbelzinnigheid… Lezers (die zitten in die auto erachter, om de beeldspraak nog wat verder uit te rekken) zien het Kabwa-woord, en denken meteen aan straf! En zo zou de boodschap van Gods grote genade in dit vers onduidelijk of zelfs onzichtbaar kunnen worden. En daar gaat dan dus je rechterbuitenspiegel…

Nog meer antwoorden
In de wandelgangen hier werden overigens nog andere betekenissen geopperd, en ook van de inzenders buiten Tanzania kwamen waardevolle antwoorden (wellicht niet direct omdat ze per se kloppen, vermakelijk zijn ze wel):

 1. Denk erom dat je niet gaat passeren.
 2. Ja dat ding staat inderdaad aan, dat zie ik ook, maar ik weet zo snel niet hoe ‘ie uit moet.
 3. Mijn linkerknipperlicht is kapot, dus nu zie je alleen mijn rechterknipperlicht nu ik mijn alarmlichten gebruik om aan te geven dat ik stil sta op de weg.
 4. Mijn linkerknipperlicht is kapot, dus ik gebruik nu de rechtse maar (want je moet toch wat), om aan te geven:
 •  ik wil rechtsaf slaan
 • ik ga stoppen
 • passeer me maar
 • ik ga passeren
 • denk erom dat je niet gaat passeren
Bunda-heuvel, in de buurt van Musoma. Een leuke wandeling.

Bunda-heuvel, in de buurt van Musoma. Een leuke wandeling.

Zonnebloemen!

Zonnebloemen!

Nieuwe opmaak weblog
In de afgelopen tijd hebben we wat gesleuteld aan de weblog. Extra welkom dus om een (nieuw) kijkje te nemen: http://www.louterlive.nl/.

Vragen welkom
Mocht je een prangende vraag hebben over het leven hier in Tanzania, het werk, of wat dan ook, dan horen we dat graag. Stuur ons een bericht, en dan kijken we hoe we hieraan aandacht kunnen geven! En uiteraard zijn ook nog steeds berichten welkom over hoe het met jou/jullie gaat. Daar horen we graag ook over!

Graag delen we weer punten van dank en gebed:

 • Dank voor de nieuwe (financiële) taken die Hanneke heeft gekregen binnen het kantoor. Een erg plezierige uitdaging.
 • Dank voor de checks die konden worden afgerond voor het Kabwa-team in de afgelopen weken (1-3 Johannes met de vertaalconsulent; Openbaring 1-11 als vertaalteam; Filippenzen, 2 Petrus, Judas en Openbaring 1-11 werden met mensen uit de taalgroep besproken, een zogenaamde community check).
 • Bid voor de teams hier op het kantoor die op zoek zijn naar een nieuwe (extra) vertaler, dat er een goede kandidaat gevonden kan worden.
Kabwa TA check (Large) [kopie]

Tijdens de bespreking van Openbaring 1-11 (de zogenaamde TA-check). Er moest zelfs wat tekenen aan te pas komen (zie het whiteboard op de achtergrond) om helder te krijgen wat Johannes precies zag rond de troon (oudsten, vier wezens, engelen).


New layout website
This time only a short message (for those who would like to brush up on their Dutch or want to test the quality of an online translation machine, this could become a longer message by translating the text above). We just want to let you know that we redesigned our website a little bit, so we would encourage you to have a look at it: http://www.louterlive.nl/.

By the way, we would like to hear from you if you would have a question about life here in Musoma, the work that is going on, etc. Please send us a message, and we will do our best to write about it in a new blogpost. We also want to encourage you to keep us up to date about you. We’d love to here from you!

We want to share points of prayer and praise again:

 • Praise God for the new (financial) tasks that Hanneke has in the office and that she enjoys doing.
 • Thank God for the checks that could be done for the Kabwa-team (consultant check on the Letters of John; translation-advisor check on Revelation 1-11; community check on Philippians, 2 Peter, Jude and Revelation 1-11).
 • Pray for success in the process to try to find good new translators for several of the teams here that need one.