Weer in Nederland

[for English scroll down]

Inmiddels zijn we weer een week terug in Nederland. We kijken terug op mooie laatste weken in Engeland. De bibliotheek was onze tweede woonkamer. We hebben veel gelezen, lessen gevolgd over dingen als wereldreligies, het Nieuwe Testament, etc.

Nu wonen we in Barendrecht en zijn er vooral praktische dingen te doen. Vaccinaties, immigratiepapieren, verzekeringen, nog een keer naar de tandarts… En natuurlijk zien we veel mensen.

Wellicht ten overvloede noemen we nog een keer de datum van ‘onze’ uitzenddienst: 29 juni, ’s morgens, 9.30 uur. Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230, Dordrecht. Van harte welkom!

————————————————————

Back in the Netherlands

We are back in the Netherlands for already a week now. The last few weeks at Redcliffe were very good. A lot of reading, many hours in the library, but also courses about world religions, New Testament, etc.

In the coming three months we hope to be able to do a lot of practical things (insurance, fincancial things etc.), but of course also to meet people.