De heilige Geest is onze ‘kifunga uchumba’

Binnenkort hopen we enkele weken in Dar es Salaam te zitten, waarover later meer. En benieuwd hoeveel talen er in de wereld zijn en in hoeveel Bijbelvertaalwerk nog nodig is? Lees hieronder verder. Maar eerst iets anders: de heilige Geest als onze ‘kifunga uchumba’.

Kifunga uchumba
Een tijdje geleden kwam ik tijdens de theepauze met een van mijn collega’s te praten over hoe hier soms huwelijken worden gesloten. Hij vertelde me over de zogenaamde ‘kifunga uchumba’.

Als twee mensen met elkaar hebben kennisgemaakt en de tekenen goed zijn en de twee families akkoord zijn, maar het huwelijk zelf nog op zich zal laten wachten (vanwege alle voorbereidingen, bruidsprijs, etc.), brengt de bruidegom deze ‘kifunga uchumba’: een klein kado, bijvoorbeeld pruimtabak voor de mannen in de familie van zijn beoogde vrouw. Dit kado laat zien: ‘Jullie dochter hoort bij mij.’ Vanaf dat moment kan geen andere man aanspraak maken op de dochter of onderhandelingen beginnen.

Dit deed me denken aan het geschenk van de heilige Geest: God gaf die ons toen Christus aanspraak op ons had gemaakt. Onze Verlosser en Bruidegom, Jezus Christus, is nu weg, maar zal terugkomen om het huwelijk te sluiten. Tot die tijd kan niemand anders aanpraak op ons maken. De heilige Geest is Gods ‘kifunga uchumba’. En het staat ook met zoveel woorden in de Bijbel: de heilige Geest is het onderpand, de garantie dat Christus terugkomt en dat wij bij Hem zullen wonen!

Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

(2 Korinte 5:4-5, NBV)

Nee, het gebouw is niet zo slecht dat de dominee als het regent zelfs binnen een paraplu nodig heeft. De dominee legt uit wat genade inhoudt: als wij onder de paraplu van Jezus’ offer en werk blijven staan, dan zijn wij verlost van God’s oordeel. Het regent nog wel (dat is: de zonde is er nog in ons leven en God heeft het recht ons daarvoor ter verantwoording te roepen), maar Christus is onze paraplu. Geweldig om deze boodschap (telkens) weer te horen, zeker hier in Musoma, waar de focus soms erg ligt op hard je best doen om gezien te worden door God.

Adventstijd, een mooie tijd om over die ‘kifunga uchumba’ na te denken en vooruit te kijken. Hoe lang nog tot de Bruidegom komt? Maranatha!

Sfeerimpressie (iso 123, diafragma 456, sluitertijd 789) van adventszingen, elke vrijdagavond.

Oriëntatie
Over enkele dagen hopen we voor drie weken naar Dar es Salaam te gaan. Hanneke organiseert samen met twee collega’s een oriëntatieprogramma voor nieuwe collega’s die in Tanzania komen werken. Al deze mensen gaan voor het eerst in Tanzania wonen, net als wij een aantal jaren geleden. En daarom is veel te leren: over de cultuur, het dagelijks leven, het werk dat gebeurt, et cetera.

Tijdens de oriëntatieweken maken de deelnemers kennis met zoveel mogelijk aspecten van het leven en werk in Tanzania. Even wat foto’s uit onze oriëntatie in augustus 2014, ter impressie (en zie hier voor een weblog uit die tijd).

Rollenspel over geldbesteding.

Les over dingen waar we nu nog steeds niet veel over weten…

Les over dingen waar we nu wat meer over weten.

Meten is weten – statistieken
Elk jaar publiceert Wycliffe Bijbelvertalers de meest recente Bijbelvertaalstatistieken. Je kunt ze hier lezen en downloaden.

We lichten vast een tipje van de sluier op:

 • Volgens onderzoeken zijn er anno 2017 7099 levende talen in de wereld.
 • In 670 talen is er een volledige Bijbel.
 • In nog eens 2642 talen is er een deel van de Bijbel.
 • Voor 1636 talen is er behoefte aan (aanvullend) Bijbelvertaalwerk.

Maar om hoeveel mensen gaat dat nou eigenlijk?

 • Volgens onderzoek hebben nu 5,1 miljard mensen op aarde toegang tot de volledige Bijbel in de taal van hun hart.
 • Nog eens ruim 1 miljard mensen kunnen een deel van de Bijbel lezen of beluisteren in hun eigen taal.
 • Maar er zijn nog 220 miljoen mensen die nog geen enkel vers kunnen lezen of horen in de taal van hun hart.

We zijn God dankbaar voor al het vertaalwerk dat over heel de wereld wordt gedaan, ook voor het werk in de Mara-regio. Alle eer aan God, oftewel:

Kimwi bhakamwimbira eriimbo eriihya, rinú ryagambanga ega,
“Uuwe nuuwe oreenderwa okugega ekitabho kiyo,
na okusibhura-ko egimbaaso gya obhurimbo gyakyo,
kwa okubha uuwe waagoogwa,
na kwa amanyinga gaaho okamugurira Waryubha abhantu,
bha amakabhira gonsego, abha ebhigambo bhyonsego,
abha egihamati gyonsego, na abha ebhyaro bhyonsego.

(Kabwa, Openbaring 5:9)

En dat klinkt dan zo, gelezen door Paul, een van de Kabwa-vertalers:

En ze zetten een nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen
en zijn zegels te verbreken.
Want u bent geslacht
en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht
uit alle landen en volken,
van elke stam en taal. (NBV)

 

Voor de oplettende kijker is dit – alweer – de mangoboom, in een groeispurt. Als een symbool voor het Bijbelvertaalwerk wereldwijd.

We delen graag weer enkele dank- en bidpunten:

 • Dank voor de regen die sinds begin november regelmatig valt. Bid voor mensen in onze omgeving die getroffen zijn door een ziekte die de maïsoogst kan aantasten.
 • Dank voor de mooie advents- en kersttijd die we hier hadden.
 • Bid voor de reis naar Dar, die wij maar ook alle deelnemers aan de oriëntatie hopen te maken. Bid ook voor een mooi programma.
 • Dank voor de operatie die mevrouw W. op tijd kon ondergaan en dat het herstel goed gaat.

Enkele weken geleden mochten we erbij zijn bij de diploma-uitreiking van een collega die Bijbelschool deed. Erg leuk om mee te maken.

Een indruk van de omgeving waarin de uitreiking plaatshad.

Verhitte potjes codenames op Michiels verjaardag.


Kifunga uchumba
A while ago I had a chat with one of my colleagues at the office. He told me about something called ‘kifunga uchumba’. Sometimes when people get married here, this ‘kifunga uchumba’ is used. It is a present that shows that the families on both sides (bride and bridegroom) have agreed with the marriage. The marriage ceremony itself still lies ahead because of all the preparations. In this period the bridegroom brings the men of the family of his wife-to-be this present, this ‘kifunga uchumba’, which might for example, be a small amount of tabacco. Above all, this gift has the function of showing the family: ‘Your daughter is mine.’ And it shows everybody else that nobody can try to arrange anything with the family of this woman.

Hearing the explanation of my colleague, it made me think of the gift of the Holy Spirit. God sent us the Holy Spirit when Christ had already claimed us as his. Our Saviour and Bridegroom, Jesus Christ, has gone to heaven, but He will return. And until then, nobody else can state any claims on us. The Holy Spirit is Gods ‘kifunga uchumba’.

Matvilla-beach, a quiet place in Musoma town.

Lake Victoria.

A so-called dalladalla (minibus). The driver and his companion are just taking a break, i.e. playing some cards, because the bus has arrived at the main market of Musoma, where not only people will get in and out of the bus, but also where heaps of banana, bags of pineapple, maybe a goat and some chickens (alive), will be unloaded to be traded at the market.

Orientation programme
We hope to be in Dar es Salaam for three weeks in January. Hanneke and her colleagues are organising an orientation programme for new colleagues who are going to work with us in Tanzania. The orientation course will be their first weeks in Tanzania. So there is lots to learn about culture, daily live, the work, et cetera.

Please join us in praises and prayers

 • Praise the Lord for the rain that has been falling since November. Pray for people who are affected by a disease that does harm to maize.
 • Praise God for the wonderful Advent and Christmas time we had here.
 • Pray for a safe journey to Dar es Salaam for us and all the participants. Pray also for an encouraging course.

Op bonenmissie

Terug in Tanzania hebben we ons voorgenomen om meer producten die hier worden verbouwd en verkocht te leren kennen. En dan kan je natuurlijk niet om alle bonensoorten heen. Daarover later meer. Eerst iets over Hannekes financiële werk in het kantoor. En: hoe staat het eigenlijk met het Kabwa-vertaalproject?

Met de neus in de financiële boter
Eén van de taken die ik (Hanneke) heb op het kantoor in Musoma is het beheren van de zogenaamde ‘cash box’ (de kas). Als vertalers of andere collega’s een workshop willen houden in een dorp in één van de taalgebieden hebben ze contant geld nodig. Er zijn namelijk maar weinig plekken waar je met je pinpas kunt betalen.

Op maandag- en donderdagmorgen open ik mijn cashbox-kantoortje en kan er geld worden opgehaald. Als de collega’s terugkomen van hun workshop leveren ze het overgebleven geld en de bonnetjes weer bij mij in. Ik zorg er vervolgens voor dat alle kosten worden afgeschreven op de juiste kostenposten.

Aan het einde van een lange dag tellen en controleren kwam een collega langs om me een ‘soda’ te brengen. Dat had ik wel verdiend volgens hem…

Toen we anderhalve maand geleden weer voor het eerst op het kantoor kwamen viel ik direct met mijn neus in de boter: het was namelijk het einde van het fiscaal jaar! Dit betekende een hoop extra werk. Alle financiële documenten moesten in orde worden gemaakt en al het geld dat in de kas zat moest worden geteld en gedocumenteerd. De komende weken volgt er nog een aantal controles. Dit doen we allemaal om te laten zien dat we goed met ons geld omgaan en dat we de fiscale regels die er zijn nauwkeurig volgen.

Aan het einde van een lange dag tellen en controleren kwam een collega langs om me een ‘soda’ (zie foto hieronder) te brengen. Dat had ik wel verdiend volgens hem…

De welverdiende soda.

Hoe gaat het met het Kabwa-vertaalproject?
In de twee jaren voor ons verlof ben ik, Michiel, als vertaaladviseur betrokken geweest bij het Kabwa-vertaalteam. Tijdens het verlof is er hard doorgewerkt, zodat ik bij terugkomst op het kantoor gelijk weer hard aan de slag kon. Openbaring 12-22 en Matteüs 15-28 staan voorlopig op het programma, en die zullen ons wel bezighouden tot het eind van het jaar.

Als we die boeken met elkaar hebben besproken en afgerond, blijven er van het Nieuwe Testament nog vijf  boeken, 79 hoofdstukken, 2550 verzen over: Marcus, Johannes, Romeinen, 2 Korinte en Hebreeën. Er liggen dus nog genoeg mooie – en uitdagende – boeken voor ons klaar. Maar het einde komt langzaam in zicht!

Meja, één van de Kabwa-vertalers, is overigens inmiddels zelf ook vertaaladviseur geworden. Dat betekent dat hij niet meer alleen als vertaler werkt voor zijn eigen taal, Kabwa, maar ook andere teams helpt door hun vertalingen te bekijken.

Kort geleden hadden we een plannigsvergadering van de vertaalafdeling. Een van de belangrijke vragen was: wat zijn de doelen voor het komende jaar, welke boeken gaan de verschillende teams vertalen?

De bonenmissie
Bruine bonen, ofwel maharage, zijn een belangrijk onderdeel in het dagelijkse eten van mensen hier. Maar bruine bonen zijn niet de enige bonensoort die je veel ziet.  Als je hier naar de grote markt in het centrum gaat, vind je verschillende verkopers met mooie rieten manden, vol met allerlei soorten bonen. Inmiddels hebben we een missie, namelijk om al die verschillende bonen-, linzen- en erwtensoorten te leren kennen en maken.

Bonenverkoopster Monica op de markt.

Maharage: de klassieke bruine boon, alleskunner.

Choroko: weinig over te zeggen, want nog niet gegeten. Oogt klein, maar dat kan bedriegelijk zijn.

Dengu: gele spliterwten. Voor wie kaas mist, want ze hebben een vleugje kaas in zich. Zou het de kleur zijn die het ‘m doet?

Njegere: erwten. Voor de Elfstedentochtdag, mocht die ooit komen. Of anders: tijdens het nieuwjaarsconcert en het schansspringen (al heb ik tot nu toe tevergeefs gezocht naar bleekselderij, toch wel een belangrijk onderdeel van erwtensoep).

Interview
Tijdens ons verlof zijn we geïnterviewd voor de website van het Christelijk Informatie Platform. Zie hier.

Danken en bidden:

 • Prijs God voor de drie collega’s die hun driejarige studie hebben kunnen afronden (zie foto’s hieronder).
 • Dank voor de energie die we hebben gekregen en krijgen om weer te wennen aan het leven en werk hier. De eerste weken op het kantoor zijn erg goed gegaan, en we hebben het gevoel dat we weer helemaal in het werk en leven ‘zitten’.
 • Dank voor de soepele afsluiting van het fiscaal jaar waarbij Hanneke betrokken was.
 • Dank voor de goede voorbereiding van de vertaalcheck voor Openbaring 12-22 in Kabwa. Bid voor een goede vertaalcheck (gepland voor volgende week).
 • Dank voor de mooie workshop in het Ikoma-gebied, waarbij mensen uit de gemeenschap feedback konden geven op enkele al vertaalde Bijbelboeken in de Ikoma-taal (zie foto hieronder). Prijs God voor het enthousiasme van deze mensen!
 • Bid voor regen, zodat mensen eten kunnen gaan verbouwen.
 • Bid voor enthousiasme, gedrevenheid door de Geest en eenheid op het kantoor, om door te gaan met het werk nu voor sommige vertaalteams het einde in zicht komt, terwijl andere vertaalteams nog een lange(re) weg te gaan hebben.
 • Bid voor goede ideeën om de verspreiding van Kabwa-materialen (boeken, opnames, kalenders) uit te breiden.

Cake kan niet ontbreken op een afstudeerfeest (foto MN).

Even voor dat moment werd de cake binnengedanst… (foto MN).

Bidden voor degenen die afstudeerden (foto MN).

Zogenoemde redacteuren uit de Ikoma-taal bespreken de Ikoma-vertaling van enkele Bijbelboeken (foto AK).

Spreuken 25:14: ‘Wie prat gaat op een geschenk zonder waarde, is als wind en wolken zonder regen.’ (NBV) Een tekst die hier een stuk duidelijker is geworden, want we zitten al weer enkele weken met veel en veelbelovende wolken, maar regenen, ho maar.


The end of the financial year
One of my (Hanneke) tasks in the office is the so-called cash box. It means handing out money to teams when they go on trips to the community or supplying money for practical needs in the office (e.g. stationary equipment). This is all cash money, because there are not a lot of places where one can pay by card.

On Monday and Thursday morning the cash box office is open for people to get the money needed for trips or other work. As soon as they come back after a trip, people come back to the cash box office again, and hand in the surplus money and all the receipts of the trip. It is my job to receive this money, the receipts and then account for the budget used in a correct way.

Just a couple of weeks ago the financial year ended. This meant a lot of extra work. Lots of financial documents needed to be filled in, together with counting all the remaining money in the cash box and accounting for it.

At the end of this final day of the financial year, one of our colleagues brought me a ‘well deserved soda’, as he said (see photo above).

Vorige week was er een stroomstoring, en de generator die tijdens stroomstoringen moet helpen, raakte maar niet aan de praat. Groot materieel werd aangerukt…

Tijdens de lunchpauzes vinden er altijd fanatieke potjes kaarten plaats. Inmiddels is er een mooi nieuw plekje met schaduw: het fietsen- en motorhok.

How is the Kabwa translation team doing?
In the past couple of years I, Michiel, have been involved in the Kabwa translation team as their translation advisor. While we were one furlough, the translators continued translating. That means that when I came back in the office a couple of weeks ago, there were plenty of new portions of Scripture for me to look at.

At the moment we are focusing on Revelation 12-22. Next week we hope to have a meeting in which we will discuss some challenges that remain in these chapters and see if we can improve the translation. After that we will discuss Matthew 15-28. So we will be busy enough with these two books probably until the end of this year!

When finished, there is still five more books of the New Testament that remain to be done, which means 79 chapters and 2550 verses: Mark, John, Romans, 2 Corinthians and Hebrews.

Some praises and prayers that we want to share:

 • Praise God for three colleagues that could finish their (three years long) studies.
 • Praise for the smooth transition back into work and life here in Musoma.
 • Praise God for the way in which the financial year could be closed.
 • Pray for a good and encouraging meeting when we will look at Revelation 12-22 and discuss remaining challenges.
 • Pray for rain, as people desperately need it to be able to plant and harvest food.

Terug in Musoma

Inmiddels zijn we weer veilig aangekomen in Musoma, Tanzania. De reis ging erg voorspoedig, en daar zijn we heel erg dankbaar voor.

We kijken terug op een heel goed verlof. We hebben een hele goede tijd gehad, en willen iedereen bedanken die hierbij op welke manier dan ook betrokken is geweest: met een gezellige maaltijd, door aanwezig te zijn bij een informatieavond, door praktische hulp te bieden, et cetera. We voelden ons heel erg welkom.

En nu zijn we dan weer thuis. Soms klinkt het gek om dat te zeggen: thuis in Musoma. Maar het is toch echt zo. Fijn om weer in ons eigen huis te zijn en meer regelmaat te hebben. En natuurlijk om alle collega’s, vrienden en bekenden hier weer te zien en weer met het werk aan de slag te gaan. Gelukkig is er in onze afwezigheid hard doorgewerkt!

(T)huis, home sweet home

Nieuwe dingen (in Musoma):

 • Het Nieuwe Testament in Burunge is gepubliceerd. Burunge is een taal in het midden van Tanzania. Bid dat de vertaling intensief gebruikt gaat worden en dat veel mensen erdoor groeien in geloof/erdoor tot geloof komen.
 • Onze mangoboom is twee keer zo groot geworden en is ons nu ontgroeid. Verder zijn de avocadoboom-, limoenboom- en passievruchtplantstekjes (2x woordwaarde…) die we voor ons vertrek in december hebben gepland, lekker gaan groeien.

De mangoboom. De kenners zeggen: nog één tot twee jaar, en dan de eerste mango’s…!

 • Makoko Road, de weg die vanaf het kantoor naar ons huis loopt, is nu helemaal geasfalteerd, in plaats van slechts de eerste 1,5 kilometer. Dat scheelt, zeker in de regentijd, want de regen veranderde Makoko Road (en andere grindwegen) vaak in een hobbelig geheel.
 • De rotonde bij het vliegveld en de grote rotonde in het centrum hebben wegmarkeringen gekregen. Dat maakt het veiliger.

Wat er hetzelfde is gebleven:

 • Op een van de kruispunten van de stad ligt nog steeds een megafoon, die nog steeds hetzelfde opgenomen stukje tekst afspeelt, in de strekking van: ‘Koop hier uw kippenmedicijnen!’, en dat kost dan 10 seconden, en herhaalt zich…
 • Potjes frisbee en voetbal.
 • Chips mayai (‘eipatat’) en een koele wind aan het meer.

Frisbee, zelfde tijd, zelfde plaats.

Tembo Beach, met het lekkere briesje.

Chips mayai.

Dank en bid je mee?

 • Dank voor de voorspoedige reis.
 • Dank voor gezondheid in deze periode van ander eten, ander weer, veel reizen, etc.
 • Dank voor de mooie workshop-week die Hanneke had in Dar es Salaam, Tanzania. Ze nam daaraan deel samen met HR-collega’s uit meerdere Afrikaanse landen (zie foto).

 • Bid voor familie A.: de vader van het gezin heeft geen werk en eten is dus erg schaars.

Back in Musoma
We are very happy and thankful to be safely back in Musoma, Tanzania after a journey of several stages. It is great to be home again, because yes, at the end of the day (as well as at the beginning), this is home.

Some things that have changed (in Musoma) while we were gone:

 • The New Testament has been published in the Burunge language of Tanzania! Pray that the translation will be used enthusiastically and that through it many people will come to and/or grow in faith in our Lord.
 • Our mango tree has doubled in size. The avocado tree, lime tree and passion vines that we planted just before we left are doing great as well.
 • Makoko road, which is the road that leads from the office to our house, has been paved all the way through to our house now, instead of just the first mile. That makes a difference, especially in rainy season, during which this road (and other roads) used to be quite an adventure to navigate.
 • Road signs and markings have been added to the roundabout close to the airport and the big one in town. It makes traffic safer!

What remained the same:

 • At a certain junction in town there’s still the megaphone, playing still the same pre-recorded advertisement for chicken medicine. Every ten seconds, for hours…
 • Frisbee and football games.
 • Chips mayai (‘egg-fries’) and the breeze at Tembo Beach.

Let us share some praises and prayers:

 • Praise God for the smooth journey from the Netherlands to Tanzania.
 • Praise for health in this time of different food, weather, travelling, etc.
 • Praise for the workshop that Hanneke could attend in Dar es Salaam, Tanzania, where she met HR-staff from different parts of Africa, to share experience and learn from each other.
 • Pray for family A.: the father of the family doesn’t have a job, so the family doesn’t have much food to eat.

Nairobi airport.

Het goede nieuws over Jezus: O, dus jullie hebben al het slechte nieuws weggelaten!?

Inmiddels zijn we neergestreken in Voorthuizen, voor de laatste weken van ons verlof. Tijd voor een update.

Oostenrijk
Begin juni eindigde de laatste cursus in Engeland, waarover later meer. Daarna zijn we enkele weken op vakantie geweest naar de bergen. Dat was geweldig! Lekker kamperen met prachtig weer. Het was ook een voorrecht om daar een week met familie op te kunnen trekken.

Uitrusten bij een meertje tijdens een wandeling.

Een beeld van de camping.

Geen commentaar, of het moest zijn: bergen.

Altijd leuk: koken op de camping.

Hoe zien onze plannen er nu verder uit?
Tot 22 augustus zullen we nog genieten van het ontmoeten van familie, vrienden en anderen. Verder zijn er nog heel wat praktishe zaken te regelen, bijvoorbeeld: een vervanging voor een gebroken bril, inentingen, updaten van verzekeringen en het inpakken van onze koffers.

Het goede nieuws over Jezus: O, dus jullie hebben al het slechte nieuws weggelaten!?
De laatste cursus in Engeland ging over ‘discourse’. Tijdens de cursus bespraken we een voorbeeld uit taal X. In deze taal worden bijvoeglijk naamwoorden (bijv. groen, snel, mooi, groot, vierkant, rond) alleen maar gebruikt om iets te onderscheiden, en niet om extra informatie over iets te geven. Dus als je in deze taal ‘een groene  boom’ zegt, bedoel je vooral dat er ook nog andere bomen zijn die niet groen zijn, veel meer dan dat je gewoon zegt dat de boom waarover je het wilt hebben groen is.

In Engeland hebben we als studentengroep een wandelpuzzeltocht gedaan door het centrum van Gloucester. Erg leuk!

Nog een foto van de wandelpuzzeltocht.

Het vertaalteam van taal X gebruikte Spaanse Bijbelvertalingen als uitgangspunt. Spaans verschilt nogal van taal X: Spaans gebruikt bijvoeglijk naamwoorden juist wel om extra informatie te geven. Dit grote verschil tussen Spaans en taal X leidde tot allerlei problemen:

 • Hoe vertaal je de woorden ‘het evangelie van Matteüs’? Een idee was: ‘Het goede nieuws over Jezus volgens Matteüs’. Maar de reactie was: ‘Aha, er is dus ook nog slecht nieuws over Jezus. Dat slechte nieuws heeft Matteüs zeker weggelaten!’
 • En als er een Heilige Geest is, …dan is er ook een onheilige!
 • Een ander voorbeeld, niet met een bijvoeglijk naamwoord, maar met een vergelijkbaar probleem: de woorden ‘God die redt’ klonken alsof er ook nog een God was die niet redt.
 • En: ‘Dit is mijn Zoon van wie Ik houd’, wekte vooral de suggestie dat er ook nog een andere zoon is, één van wie God niet houdt…!

Dus moest het team een andere manier vinden om al deze zinnen te vertalen.

De laatste cursus in Engeland zat vol met voorbeelden als de bovenstaande. We (her)ontdekten hoe belangrijk het is dat vertalers, vertaaladviseurs en andere betrokkenen met elkaar heel goed begrijpen hoe een taal werkt: niet alleen de taal waarin de Bijbel wordt vertaald, maar ook de brontaal (Grieks) en de andere talen die in het vertaalproces een rol spelen (bijv. Spaans, Swahili, Engels, Nederlands, etc.)

Diploma-uitreiking op de laatste dag in Engeland. De studie aan Redcliffe College (2013-2014, 2017) zit erop (foto: PK).

Ook Hanneke kreeg nog een diploma, voor de cursussen die ze in 2013-2014 had gedaan (foto: PK).

We delen weer enkele dank- en gebedspunten:

 • Dank voor de leraren in de Kabwa-taal, die al enkele honderden mensen hebben geleerd hoe Kabwa te lezen!
 • De afronding van de spelling voor de Kabwa- en de Ikoma-taal komt steeds dichterbij (dit is nodig om het Nieuwe Testament te mogen uitgeven).
 • Dank voor de heerlijke vakantie die we hadden en dat we weer veilig teruggekomen zijn in Nederland.
 • Bid voor goede laatste weken van voorbereiding en afscheid.

The good news about Jesus: So you left out the bad news?!

In the last weeks in England I, Michiel, studied discourse. This term in itself is not that important, but the topics we discussed definitely were. I just mention one example from the course to give a picture.

The example came from the translation team in language X. In this language you use adjectives (e.g. green, quick, big, nice, narrow, beautiful) only to identify and distinguish between two or more things, rather than giving extra information about one thing. So if you say ‘a green tree’ in this language, you are actually saying that there is/are also (a) tree(s) that is/are not green, more than saying that the tree you are talking about is green.

The church we went to in Gloucester.

View from the library of Redcliffe College.

Working in the library.

More from the library.

Mismatches
This translation team had Spanish Bible translations as their starting point. Spanish is quite different from language X in the sense that it likes to use adjectives as a way to give more information. The translation team X ran into all sorts of trouble because of the mismatch between their language and Spanish as far as adjectives are concerned.

How would you translate the word ‘the gospel of Matthew’? One suggestion in language X was to say: ‘The good news about Jesus according to Matthew.’ But the reaction was: ‘Aha, so Matthew left out the bad news about Jesus and only selected the good news!’  Similar was the reaction to phrases like ‘holy Spirit’ and ‘the God who saves’. Apparently there is an unholy spirit and there is also a god who does not save!

Of course this is not what these phrases want to communicate. A different way had to be found to translate adjectives.

The discourse course in England was packed with challenges like this one, that show how important it is for translators, translation advisors and others involved to have a thorough understanding of how a language works, not only the language that the translation is in, but also the source language (Greek) and other languages involved in the process (be it Spanish, Swahili, English, Dutch, et cetera), in order to avoid mismatches.

Cleaning the apartment before leaving the UK.

Packing.

Our apartment in Gloucester (ground floor).

Future plans
We got back to the Netherlands at the beginning of July, after a lovely holiday in Austria. We hope to use these last weeks in the Netherlands for meeting with family, friends and church and for practical stuff. On the 22nd of August we travel to Tanzania again, God willing.

Prayer and praise:

 • Praise God for the enthusiasm of Kabwa teachers, who have already taught several hundreds of people how to read Kabwa!
 • Big steps have been taken in the testing and finalizing of the orthography (spelling, spelling rules and alphabet) of Kabwa and Ikoma respectively. These are vital, as without a good orthography the New Testament cannot be printed.
 • We have had a wonderful holiday and returned safely to the Netherlands!
 • Please pray for these last weeks as we say goodbye and prepare to return to Musoma, Tanzania.

Een Belg en een Nederlander zaten in een auto…

[Scroll down for English]

Je kent dat wel, die Belgenmoppen. Het draait er eigenlijk altijd om Belgen te kijk te zetten als nogal domme mensen. We menen het natuurlijk niet echt, maar het is een soort traditie geworden.

Ik moest aan die Belgenmoppen denken toen ik in Tanzania iets tegenkwam dat utani genoemd wordt. Simpel vertaald betekent het zoiets als ‘grappenmakerij’, maar achter dat woord gaat een cultureel verschijnsel schuil dat heel fascinerend is. Zie hier.

In Tanzania hebben veel bevolkingsgroepen een zogenaamde ‘utani relatie’ met elkaar. Dat betekent dat er onderling bepaalde grappen gemaakt en dingen gedaan kunnen worden, die in een andere omgeving niet acceptabel zouden zijn. Sterker nog, degenen die deze voor ons soms ronduit onbeschaamde en schokkende grappen en acties ondergaan, hebben geen keus dan ze goedmoedig en met een lach te accepteren!

Begrafenissen
De meest opvallende vorm hiervan kan je tegenkomen rond begrafenissen. Een persoon van bevolkingsgroep X komt naar een begrafenis van iemand uit bevolkingsgroep Y. Persoon X lacht en schreeuwt dat de overledene niet echt overleden is, maar slaapt. Soms danst ‘ie zelfs op de kist of gaat hij in het vers gegraven gat liggen. Iedereen weet en accepteert: die gaat pas weg als we hem een bepaald geldbedrag geven, of bijvoorbeeld een koe. (En dat geldbedrag geeft persoon X dan soms overigens weer terug als gift voor de kosten van de begrafenis.)

Persoon X lacht en schreeuwt dat de overledene niet echt overleden is, maar slaapt. Soms danst ‘ie zelfs op de kist of gaat hij in het vers gegraven gat liggen.

Hé, jij hebt je shirt verkeerd om, dan is ‘ie dus van mij!
Een ander voorbeeld van dit soort utani is dat sommige spullen in bepaalde situaties ‘afgepakt’ kunnen worden. Iemand van bevolkingsgroep A kan z’n shirt maar beter goed aantrekken, want als hij het binnenstebuiten aan heeft, kan iemand van bevolkingsgroep B het shirt opeisen!

Dit was het onderwerp dat ik tijdens de antropologie cursus hier in Engeland wat dieper heb bekeken. Wie heeft zo’n utani relatie met wie in de Mara-regio? En waarom? Wat zijn zoal gebruikelijke vormen van utani?
Een fascinerend onderwerp dat ook laat zien dat antropologie relevant is voor Bijbelvertaling. Want nu je het bovenstaande over utani hebt gelezen, hoe denk je dan dat het zou kunnen klinken als Jezus over het dochtertje van Jaïrus zegt dat zij niet dood is maar slaapt?

 De Jezus Film in de Ikoma-taal is af! Voorafgaande aan de eerste vertoning werd er een dankdienst gehouden.


De Jezus Film in de Ikoma-taal is af! Voorafgaand aan de eerste vertoning werd er een dankdienst gehouden.

 Eerste vertoning van de Jezus Film in Ikoma.


Eerste vertoning van de Jezus Film in Ikoma.

We delen weer enkele punten om voor te danken en bidden:

 • Dank voor de leuke vrije week die we hadden en het bezoek dat we kregen!
 • Dank voor de regen die valt in Tanzania. Bid dat er meer regen valt voor een goede oogst dit jaar.
 • Dank dat de Jezus Film in de Ikoma-taal af is en dat sinds de eerste vertoning veel mensen de film hebben gezien.
 • Bid voor het team in Musoma. Het regenseizoen brengt meer muggen, wat betekent, meer ziekte.
 • Over drie weken hopen we onze studie en werk hier af te ronden en terug naar Nederland te gaan. Bid voor een goede afronding van onze tijd in Engeland en een veilige reis naar Nederland.
 Koffiepauze met medestudenten


Koffiepauze met medestudenten

 Een wandeling aan de Engelse kust


Een wandeling aan de Engelse kust

 Dagje naar Oxford met ons bezoek


Dagje naar Oxford met ons bezoek


Anthropology
During the anthropology course I did in April, I looked at something called ‘utani’ (litt. ‘joking’), a phenomenon that means that people from certain people groups are allowed to make jokes about people from certain other people groups.

To a certain extent you might have encountered this phenomenon in your own context. Dutch people, for example, like to make fun of Belgians, normally with the aim of showing that Belgians are not as clever as Dutch people.

But it is not only verbal jokes that are allowed. ‘Utani’ often involves a whole spectrum of words, actions and behaviors that would be outright offensive and completely unacceptable in another context. And the surprising thing is: those who undergo this type of joking, have to accept it without complaining.

Funerals
The most obvious stage on which this ‘utani’ happens are funerals. A person from people group X arrives at a funeral of a person from people group Y, laughing and shouting that the deceased hasn’t really died. He or she is just sleeping. Sometimes this person from people group X might even dance on the coffin or go and lie down in the freshly dug grave.

Everybody knows and accepts that this person will only leave and let them get on with the funeral after s/he has been given a certain sum of money. (By the way, person X might then give this sum back as the contribution that his people group makes to the cost of this funeral.)

You have your T-shirt the wrong way around? Well, then it’s mine!
Another way in which this ‘utani’ can be expressed and experienced is that some goods can, in certain situations, be appropriated. If someone from people group A doesn’t wear his/her T-shirt properly (e.g. inside out), somebody from people group B is entitled to claim the T-shirt.

It is exactly this kind of behavior that I studied a little bit during the anthropology course, investigating questions like: Which people group is ‘doing utani’ with whom in the Mara region? And why? What are the ways in which ‘utani’ is being practiced in the Mara region (besides the examples mentioned above)? A fascinating subject that also shows that anthropology is relevant for Bible translation work. Now that you have read about utani, how do you think it can come across that Jesus says about the daughter of Jairus that she is only sleeping when she is actually dead.

Praise and prayer

 • Thank God for the rain that has been falling in and around Tanzania lately! Pray for more rain.
 • Praise Him for the nice break week we had in April and for the visitors we had.
 • Pray for the team in Musoma. The rain brings more mosquito’s, which means more sickness as well.
 • In three weeks we hope to finish up our studies and work here in England. Pray for a good last couple of weeks in England..

Sociolinguïstiek, een kathedraal en rollende kazen

-Scroll down for English-

Bijna drie weken geleden zijn we aangekomen in Gloucester, Engeland. Zoals je je misschien wel herinnert zijn wij al eerder in Gloucester geweest, nu ruim drie jaar geleden. Toen waren we er voor onze eerste voorbereidende training, voordat we naar Tanzania vertrokken. En nu zijn we weer terug! Michiel volgt verschillende vakken aan Redcliffe College en Hanneke pakt haar personeelszakenwerk weer op, maar nu op afstand.

Michiel
Maart en april staan voor mij in het teken van:

 1. antropologie,
 2. sociolinguïstiek en
 3. project planning.

Allemaal dingen die (meer of minder direct) relevant zijn voor de taken die wij hebben binnen het Bijbelvertaal- en alfabetisetingswerk in Musoma.
De meesten zullen zich wel iets kunnen voorstellen bij antropologie en project planning, misschien is sociolinguïstiek iets nieuws.

Sociolinguïstiek gaat, samenvattend, over vragen als deze:

 • Hoe gebruiken mensen de verschillende talen die ze kennen?
 • In welke context gebruiken ze taal X en in welke taal Y of Z?
 • Waarom doen ze dit zo?
 • Welke gevoelens brengt het gebruiken van taal X/Y/Z bij mensen boven?

Deze vragen zijn heel belangrijk voor Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk, omdat dit werk vaak gebeurt in gebieden waar mensen minstens twee talen spreken. Als je deze vragen onderzoekt, ga je bijvoorbeeld begrijpen waarom een taalgroep die lang onderdrukt is door de naburige taalgroep graag de letter ­b in het alfabet wil in plaats van bh. Dat maakt hun taal anders dan de taal van de mensen die zij zien als hun onderdrukkers, die wel de letter bh in hun alfabet hebben.

(Een voorbeeld uit het Nederlands ter vergelijking: sommige mensen zouden woorden als electriciteit, concentratie en conflict het liefst met een ‘k’ schrijven, want dat ziet er Nederlanders uit.)

Redcliffe College

Redcliffe College

2017-03-09 08.36.31

Hanneke
In de maanden dat we in Nederland waren heeft een collega mijn werk overgenomen, maar de drie maanden dat we in Engeland zijn kan ik zelf weer werken. Op dit moment ben ik vooral druk met rekrutering en dat is goed nieuws! Dat betekent dat er veel mensen geïnteresseerd zijn om via Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania te komen werken. Ik heb veel contact met hen om hun vragen te beantwoorden en om met hen te bekijken in welk project ze hun gaven het beste kunnen inzetten.

Hanneke aan het werk. Aan de keycord te zien is Hanneke een erkend bezoeker van Redcliffe College.

Hanneke aan het werk. Aan de keycord te zien is Hanneke een erkend bezoeker van Redcliffe College.

Terug in Gloucester!
Toen we een aantal jaren geleden in Gloucester studeerden, woonden we met heel veel studenten en docenten in één groot gebouw. Dit grote gebouw is intussen verkocht en de onderwijsgebouwen van Redcliffe College zijn nu in het centrum van de stad, naast de kathedraal. We genieten ervan om iedere morgen langs deze mooie kerk te lopen en af en toe stappen we binnen voor een evensong (een dienst die iedere dag aan het einde van de middag wordt gehouden) of een gratis concert.

De kathedraal. Deze foto is een aantal jaren geleden genomen, op dit moment staan er veel steigers om de kerk heen.

De kathedraal. Deze foto is een aantal jaren geleden genomen, op dit moment staan er veel steigers om de kerk heen.

Hanneke werkt de meeste dagen in de bibliotheek van het onderwijsgebouw en dus lopen we iedere morgen samen van ons huis naar het college en aan het einde van de dag weer terug. Dat is twee keer 20 minuten lopen en dat is maar goed ook! We genieten ervan om weer te koken met allerlei dingen die we in Tanzania niet konden kopen…

In dit gebouw wonen meerdere studenten van Redcliffe College. Wij wonen is het middelste appartement, op de begane grond.

In dit gebouw wonen meerdere studenten van Redcliffe College. Wij wonen is het middelste appartement, op de begane grond.

Kerk
Het is fijn om mensen die we jaren geleden hier in Gloucester hebben ontmoet, nu weer terug te zien. Zo ook de gemeente waar we altijd op zondagmorgen naartoe gingen. Wat was het bijzonder om enthousiast door hen te worden begroet toen we drie weken geleden op zondag de kerk binnenstapten. De gemeente heeft in de afgelopen jaren erg met ons meegeleefd en voor ons gebeden. En het is heel fijn om nu elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten en om van elkaar te horen hoe het gaat.

Kerkgebouw van de gemeente waar we op zondagmorgen heen gaan.

Kerkgebouw van de gemeente waar we op zondagmorgen heen gaan.

Cotswolds en rollende kazen
Naast studeren en werken is er ook (wat) tijd voor ontspanning. Vorige week hebben we een mooie wandeling door de Cotswolds gemaakt. Het hoogste punt van die wandeling was op een memorabel plekje; op die heuvel wordt namelijk het jaarlijkse ‘Coopers’ Hill Cheese-Rolling’ gehouden. Tientallen fanatici rennen achter een Gloucester kaas aan, die net daarvoor over het randje van de heuvel is geduwd, met als doel heelhuids als eerste samen met de kaas beneden te komen. Aan de helling van de heuvel te zien vonden wij het al bijzonder dat niet alle deelnemers met de gipsvlucht naar huis moeten… En wij dachten met spijkerbroekhangen een bijzondere traditie te hebben!

Coopers' Hill in de Cotswolds.

Coopers’ Hill in de Cotswolds.

Een collega uit Musoma studeert ook hier aan Redcliffe College. Het is leuk om samen te eten en af en toe een klein beetje ons Swahili bij te spijkeren.

Een collega uit Musoma studeert ook hier aan Redcliffe College. Het is leuk om samen te eten en af en toe een klein beetje ons Swahili bij te spijkeren.

Op dinsdag is er frisbee bij een heuse 'Indoor Ultimate Frisbee club'.

Op dinsdag is er frisbee bij een heuse ‘Indoor Ultimate Frisbee club’.

We hopen de komende drie maanden (tot en met eind mei) in Engeland te zijn.

Wil je danken voor: 

 • Het feit dat Hanneke het druk heeft met rekrutering en dat er dus veel mensen geïnteresseerd zijn om in Tanzania te komen werken.
 • De gemeente in Gloucester en de manier waarop ze ons hebben ondersteund met gebed en meeleven in de afgelopen jaren.
 • Voor gezondheid en energie die we allebei krijgen.

Wil je bidden voor: 

 • Onze collega’s, vrienden en buren in Musoma en andere mensen in (Oost-)Afrika. Door de droogte in het afgelopen jaar zijn veel oogsten mislukt. Hierdoor gaan de voedselprijzen ook omhoog.
 • Bid voor regen. Het regenseizoen is begonnen in Musoma maar nu heeft het al een aantal dagen weer niet geregend. Bid voor een goede oogst dit jaar.
 • Bid voor het werk op het kantoor in Musoma. Bid voor onderlinge liefde in het team en voor de leiding van de Heilige Geest bij al het werk.

Almost three weeks ago we arrived in Gloucester, England. As you might remember, we have been in Gloucester before, now three years ago. Back then, we were doing our preperatory training before going to Tanzania. And now we are back! Michiel is doing a few Wycliffe-courses at Redcliffe College and Hanneke is doing her HR-work remotely.

Michiel
During the months March and April Michiel will be doing the following courses:

 1. anthropology,
 2. sociolinguistics and
 3. programme planning.

All these subjects are in some way relevant for the tasks that we have within Bible translation and literacy work in Musoma. Probably most of you will have a picture of antropology and programme planning, but maybe sociolinguistics is something you know less about.

Sociolinguistics concerns questions like:

 • How do people use the several languages that they know?
 • In which context do they use language X and in which other context language Y or Z?
 • Why do they use these languages in this way?
 • Which feelings do people have when they use language X/Y/Z?

All of these questions are very important for Bible translation and literacy work because this work is often done in areas where people speak at least two languages. Researching these questions it is, for example, easier to understand why people from a certain language group prefer to write a different letter (b) in the alphabet than their neighbouring language group who write the same sound with bh. They might have been oppressed for a long time by the people of their neighbouring language and they now want to make sure that they are writing their language in their own way.

(An example from Dutch: some people in the Netherlands would like to write words like electriciteit (electricity), concentratie (concentration) and conflict with a ‘k’ because it would look more like real Dutch.)

Hanneke
While we were back in the Netherlands (in January and February) a colleague of Hanneke took over her tasks, but in the coming three months Hanneke will be able to work remotely from England. At the moment she is busy with a lot of recruitment work. This is very good news, because it means that there are a lot of inquiries of people who would like to be send out with Wycliffe to come and work in Tanznia. Hanneke communicates with them to answer their questions and to see in which project they would be able to use their gifts best.

Back in Gloucester!
Three years ago, when we were studying in Gloucester, we lived with a lot of students and course leaders in one big buildling. This building has been sold in the meantime and the teaching quarters of Redcliffe College are now in the center of the city, next to the cathedral. We enjoy seeing the cathedral every morning when we pass by, and once in a while we go in for an evensong or concert.

Hanneke works most of the days in the library of the college, so we walk to college together every morning and back in the afternoons. That means that we are walking 20 minutes twice a day, which, of course, is a good thing. We are also enjoying cooking here, as we can buy different types of food we could not buy in Tanzania…

It is wonderful to meet again with people who we have met a few years ago here in Gloucester, including the people in the church we always went to on Sundays. We were warmly welcomed by our brothers and sisters in this church. They have been very supporting in the last few years by reading our updates in their church magazine and by praying for us. It is a blessing to be together again these Sundays and to hear from each other how we are doing.

Cotswolds and rolling cheeses 
Besides working and studying we still have some time for other things. Last week we did a beautiful hike through the Cotswolds. The highest point of the hike was quite a memorable spot; on this hill the yearly ‘Coopers’ Hill Cheese-Rolling’ is held. During this festival people roll a cheese off the hill and chase after it fanatically. When we looked at the steap slope of the hill we were wondering if there would be anyone who is able to reach the end without getting wounded. See, the Dutch do not have very strange traditions if you compare them to the British!

We hope to be in Engeland till the end of May. Please join us in prayer.

Praise:

 • Hanneke is busy with recruitment work, and we are thankful that several people are interested to come and serve in Tanzania.
 • The warm welcome of the people in our church here in Gloucester is a blessing for us. Praise for their support in the last few years.
 • Praise that we are both healthy.

Prayer:

 • Pray for our colleagues, friends and neighbours in Musoma and other people in (East) Africa. Because of the severe drought many harvests have failed. This means that the prizes of food have gone up.
 • Pray for rain. The rainy season has started in Musoma but it has been dry again in the last few days. Pray for a good harvest.
 • Pray for the work at the office in Musoma. Pray for love within the team and for guidance of the Holy Spirit in all the work.

Groeten uit Nederland!

Een groet van ons uit Nederland! Op 2 januari zijn we aangekomen op Schiphol en sindsdien hebben we al een paar hele mooie weken van ons verlof erop zitten. Het is heerlijk om familie en vrienden na lange tijd weer te ontmoeten. Ook is het erg fijn om met onze thuisgemeente in Dordrecht op zondag bij elkaar te komen. En natuurlijk genieten we van ‘de echt Nederlandse dingen’ zoals brood met kaas, wandelen in de polder en sneeuw en ijs. En er is goed nieuws uit Musoma…

[Scroll down for English]

Huis
We zijn erg blij met het mooie huis waarin we in januari en februari kunnen wonen. We kijken uit op het Waaltje (zie foto) en er zit een goede kachel in (op dit moment erg belangrijk voor ons!). Kortom: een heerlijke plek.

Onze familie stond te wachten op Schiphol... (Family waiting for us on Schiphol Airport)

Onze familie stond te wachten op Schiphol…
(Family waiting for us on Schiphol Airport)

Uitzicht op het Waaltje vanuit ons huis View from our house on a river het Waaltje

Uitzicht op het Waaltje vanuit ons huis
(View from our house on the river het Waaltje)

Presentaties
In deze maanden staan er presentaties voor veel verschillende groepen op het programma. We gaan langs bij verschillende kerken en Bijbelstudiegroepen. Een uitgelezen kans om meer te kunnen vertellen over het werk en leven in Musoma. Maar ook om jullie te bemoedigen: God werkt aan zijn koninkrijk, ook in Tanzania. Jullie gebed en steun werkt daaraan mee! We vonden het fijn om al veel mensen te ontmoeten tijdens deze avonden.

Presentatie in Dordrecht (Presentation in our home-church Dordrecht)

Presentatie in Dordrecht
(Presentation in our home-church in Dordrecht)

Drankje na afloop (Get-together afterwards)

Drankje na afloop
(Get-together afterwards)

Agenda presentaties
Hieronder noemen we enkele presentaties die in de komende weken gepland staan. U/Jij bent van harte welkom om daarbij te zijn! Stuur ons even een mailtje voor meer informatie over de locatie.

Vrijdag 3 februari, 15:00 uur: Ridderkerk

Dinsdag 21 februari, 14:30 uur: Amersfoort

Dinsdag 21 februari, 20:00 uur: Amersfoort

 

Genieten van Nederland
Tussen de presentaties en afspraken door genieten we ook erg van andere dingen in Nederland. Een dagje naar Rotterdam, wandelen in de polder (en vogels spotten!) en lekker koken of uit eten. Allemaal dingen die we in Tanzania wel eens gemist hebben. En het koude weer? Daar genieten we ook van, maar het liefst vanaf de bank, naast de kachel!

Rotterdam

Rotterdam

Uitzicht op het Waaltje dichtbij ons huis (View on the river het Waaltje, very Dutch...)

Uitzicht op het Waaltje dichtbij ons huis
(View on the river het Waaltje. Yes, the wind mill is real!)

Lunch tijdens een wandeling met de ouders van Hanneke (Lunch during a walk with the parents of Hanneke)

Lunch tijdens een wandeling met de ouders van Hanneke
(Lunch during a walk with the parents of Hanneke)

Intussen in Musoma…
Het werk in Musoma gaat zonder ons natuurlijk gewoon door! En soms krijgen we wel heel mooie berichten. Deze week zijn er op het kantoor grote dozen afgeleverd met daarin 1000 exemplaren van het Jezus Messias-stripboek* in de Simbiti-taal.

In het afgelopen jaar hebben de Simbiti-vertalers hard gewerkt om dit boek te vertalen en nu is het eindelijk af. In dit boek kunnen mensen het verhaal van het leven van Jezus op een andere manier lezen, in hun eigen taal! We bidden dat dit boek een zegen zal zijn voor veel mensen en kinderen (!) in het Simbiti-gebied.

Exemplaren van het Jezus Messias-boek (Some copies of the Jesus Messiah book)

Exemplaren van het Jezus Messias boek
(Copies of the Jesus Messiah book)

Simbiti Jesus Messiah Picture book02

* Het Jezus Messias-stripboek is van de hand van Willem de Vink. Aan de hand van verhalen uit de vier Evangeliën wordt het leven van Jezus in een striptekening verteld. In 1993 zijn de eerste exemplaren uitgegeven in het Engels, Frans, Albanees en Nederlands. Sindsdien is het boek in heel veel talen vertaald. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland werkt met mensen over heel de wereld samen om dit boek in nog meer talen te vertalen.

Wil je meer weten over dit project? Kijk op https://www.wycliffe.nl/project/jezus-messias-stripboeken/.

Bid en dank je weer met ons mee?

Dankpunten

 •  Veilige reizen naar en in Nederland.
 •  Een hartelijk welkom door familie, vrienden en onze gemeente in Dordrecht.
 • Het Jezus Messias-stripboek in de Simbiti-taal is geprint en afgeleverd op het kantoor in Musoma.

Bidpunten

 • Bid dat het Jezus Messias-boek een zegen zal zijn voor de mensen en kinderen (!) in het Simbiti-gebied.
 • De komende weken staan er nog veel presentaties en bijeenkomsten op het programma. Bid dat we op die avonden samen opnieuw onder de indruk komen van het werk dat God doet.
 • Op 3 maart hopen we naar Engeland te vertrekken. Michiel zal daar drie maanden studeren, Hanneke pakt haar werk in personeelszaken op. Bid voor een goede tijd in Gloucester.

Back in the Netherlands 
Since we arrived in the Netherlands on the 2nd of January, we have had great first weeks of our furlough. It is a blessing to meet family, friends and our home church again after a long time. We are enjoying our house (see picture above) and some real Dutch things like bread and cheese, long walks on the flat (very flat) countryside and snow and ice. Although, those last two things we prefer to enjoy from inside, on the couch next to the heater…

Presentations
In these first two months, we have a lot of opportunities to speak in several churches and at Bible study groups (see pictures above). For us a great chance to tell our supporters more about living and working in Musoma. But also an opportunity to encourage them by sharing about the work of God in the Mara-region, Tanzania. The prayers and support that we receive from them and you are a big part of that work!

Meanwhile in Musoma…
Of course work has continued since we have left Musoma. And sometimes we receive exciting news. Like last week, when several big boxes with the Jesus Messiah comic stripbook in the Simbiti-language arrived at the office.

This book (by Willem de Vink) tells the story of Jesus’ life, death and resurrection, following different parts of the four gospels. The Simbiti-translators have been working hard to translate this book and now it is finished and printed! We hope and pray that this book will be a blessing to the Simbiti-community, especially the children.

Do you want to learn more about the Jesus-Messiah comic stripbook? Take a look at: https://www.facebook.com/jmpbk/?ref=page_internal.

Thank you for praying with us:

Praise

 • Safe travels to and in the Netherlands so far.
 • A warm welcome by family, friends and our home church in the Netherlands.
 • The Jesus Messiah book is printed and has arrived at the office in Musoma.

Prayer

 • Pray that the Jesus Messiah book will be a blessing for the Simbiti-community, especially for the children.
 • For the coming weeks more presentations and gatherings with several groups are coming up. Pray that we will again be inspired by the work that God is doing.
 • On the 3rd of March we hope to travel to the UK. Michiel will do a three-month study programme and Hanneke will pick up some HR work. Pray for a good time in Gloucester.

 

 

Verlof

Zoals we eerder schreven, komen we in januari op verlof in Nederland. Zo langzamerhand komt dat dichterbij en beginnen we ernaar uit te kijken. In dit bericht geven we iets meer uitleg over wat verlof is, hoe lang we in Nederland zijn, wat er allemaal op het programma staat en wat onze verdere plannen zijn, na het verlof.

Waarom verlof
Misschien spreekt het voor sommigen voor zich, maar verlof is belangrijk om verschillende redenen:

 • Allereerst is er natuurlijk de kans om eindelijk weer eens iedereen te zien: familie, vrienden, gemeenteleden!
 • Daarbij is het goed om de mensen die ons ondersteunen in gebed, meeleven en financien, (jullie dus!) weer te zien en op de hoogte te brengen van hoe het met ons en het werk gaat, om bij te praten en om door elkaar bemoedigd te worden.
 • Het is belangrijk om een pauze te nemen van het leven en werk in ons gastland en even op adem te komen. Veel dingen in Tanzania zijn totaal anders dan in Nederland (taal, cultuur, weer, etc.), en dat maakt de periode ‘op het veld’ intensief. Even afstand nemen geeft ons hopelijk weer nieuwe energie, visie en motivatie voor de volgende periode in Tanzania.
 • Daaraan verbonden is het ‘geestelijk bijtanken’. We zijn naar Tanzania gegaan met de wens dat veel meer mensen hier de Bijbel in de taal van hun hart kunnen horen en lezen. De paradox is dat we voor dat doel zelf juist onze gemeente in Nederland moesten achterlaten, en de omgeving waarin we zelf over God horen in de taal van ons hart. We kijken ernaar uit om weer in Nederland terug te zijn en God te kunnen prijzen, danken, bidden, zingen en over Hem te horen en leren in onze eigen taal en onze eigen cultuur, om er daarna weer fris in Tanzania tegenaan te kunnen gaan.
 • Last, en zeker wel least: het verlof is nodig om allerlei administratieve dingen te regelen (nieuwe paspoorten, rijbewijzen, verzekering, etc.) en om medisch onder handen genomen en opgelapt te worden (tandarts, huisarts, medicijnen en vaccinaties).
2016-11-11-20-57-51

Een ongewenste gast bij de deur.

2016-11-11-18-07-37

Gebeden verhoord. De regen komt dichterbij (18.07u)!

2016-11-11-18-22-48

18.22u

Wat gaan we doen in het verlof
Ons verlof zal globaal bestaan uit vier onderdelen (genoemd in willekeurige volgorde):

 1. Ontmoeting en communicatie met achterban: presentaties en bezoeken (2-3 maanden)
 2. Activiteiten voor Wycliffe Nederland (1 maand)
 3. Vakantie (1 maand)
 4. Studieverlof Engeland (3 maanden)

1. Ontmoeting en communicatie met achterban
Als we terugkijken op de afgelopen 2,5 jaar, zien we veel zegeningen. Vooral als we kijken naar de steun die we in zoveel vormen hebben gekregen vanuit onze achterban. Daarom kijken we ernaar uit om meer met jullie te delen over hoe het met ons en het werk gaat, om bij te praten en om door elkaar bemoedigd te worden. We willen graag meer delen over het werk dat God doet in de Mara-regio. Dit doen we door presentaties te geven, bijbelstudiegroepen te bezoeken en door ontmoetingen met mensen.

We nodigen u/jou hier alvast uit voor de eerste achterbanavond op donderdag 19 januari in de Kandelaarkerk in Dordrecht. Save the date!

 

2. Activiteiten voor Wycliffe Nederland
Tijdens ons verlof vraagt Wycliffe Nederland ons om beschikbaar te zijn voor promotiewerk voor de organisatie. Ze kunnen ons vragen om presentaties over Wycliffe te geven in scholen of kerken in het land. Of we staan een dagje in de informatiestand van Wycliffe op een conferentie. Of er is werk dat kan worden gedaan op het kantoor in Driebergen. Op deze manier kunnen we een steentje bijdragen aan het bekendmaken van het werk van Wycliffe Bijbelvertalers.

3. Vakantie
Ook zijn we er aan toe om lekker op vakantie te gaan. In Tanzania zijn daar niet veel betaalbare mogelijkheden voor dus we kijken ernaar uit om er met onze tent op uit te trekken voor een paar weken!

cimg7161

Een dagje ‘vogelen’ in de buurt.

cimg7159

Fanatici (net als ik…)

4. Studieverlof Engeland
Van maart tot en met mei hopen we in Gloucester, Engeland te verblijven. Ik, Michiel, zal daar enkele cursussen doen die een vervolg zijn op de cursussen die ik heb gedaan voordat we naar Tanzania gingen (augustus 2013 – april 2014). Enkele onderwerpen zijn antropologie, discourse en fonologie.

Om een voorbeeld te geven: discourse is een cursus waarin we gaan kijken hoe een willekeurige taal een tekst opbouwt. Waarom gebruikt een auteur soms ‘daarom’, een andere keer ‘om die reden’, en weer later ‘dus’? En als je een verhaal in bijvoorbeeld Matteüs leest, hoe kun je begrijpen wat in een bepaalde zin de meest belangrijke informatie is?
Ik zal enkele verhalen meenemen naar Engeland die geschreven zijn in de Kabwa-taal. Die zal ik tijdens de cursus (moeten) analyseren. De dingen die ik leer over hoe deze teksten opgebouwd zijn, zal me helpen in mijn werk als vertaaladviseur.

In deze maanden zal Hanneke haar hr-werk op afstand blijven waarnemen. Veel van het werk dat Hanneke doet, doet ze in Tanzania ook al op afstand. Ze werkt namelijk samen met mensen uit verschillende gebieden in Tanzania en Oeganda. Skype en Google Drive zijn daarvoor heel handige middelen. Daarom is het dus ook mogelijk om tijdens de maanden in Engeland haar werk voort te zetten. In de maanden dat we in Nederland zijn neemt een collega haar taken waar.

cimg7168

Plaats langs de rivier de Mara. Dat betekent: veel riet, water, modder, en… vogels!

cimg7166

….en mieren!

cimg7164

In het Engels heet deze de grey-headed kingfisher, in het Nederlands dus waarschijnlijk: grijshoofdige ijsvogel.

Verdere plannen
Half augustus zal ons verlof in Nederland eindigen. Dan is het weer tijd om terug te gaan naar Tanzania, waar we hopen onze tweede periode van ongeveer 2,5 jaar in te gaan.

Punten van dank en gebed

 • Dank voor de regen die regelmatig valt sinds enkele weken!
 • Dank voor alle zegeneningen die we zo duidelijk zien als we terugkijken op onze eerste veldperiode. Dank voor de steun die we krijgen vanuit onze achterban.
 • Dank voor alle mooie contacten die we hier in Musoma hebben opgebouwd tot nu toe. Bid voor onze collega’s en vrienden met hun gezinnen die veel moeiten in hun leven hebben zoals ziekte, armoede en werkloosheid. Bid dat ze onze Heer Jezus kennen als hun Redder en bid dat God om hen heen is met zijn beschermende handen.
 • Bid dat we ons werk hier in Musoma goed kunnen afronden in de komende weken. Het is lastig om dit tijdelijk uit handen te geven. Gelukkig zijn wij het niet die het werk doen, maar God. Bid dat Hij doorgaat met zijn reddingswerk in de Mara-regio.
 • Bid voor een goede verlofperiode en een goede verdeling van onze tijd en aandacht.
dsc09447-large

Vorige week was de wereldwijde Wycliffe gebedsdag. Ook op ons kantoor werd gebeden (en gezongen, gedanst, gelezen en gegeten) (foto: MN).

dsc09454-large

Een van de gebesgroepjes (foto: MN).

Door te luisteren komt men tot geloof

[Scroll down for English]

Door te luisteren komt men tot geloof (Romeinen 10:17). Soms letterlijk!

Vorige week was er in het Kabwa-gebied een workshop die voor ons project uniek was. Een luisterworkshop. De eerste in zijn soort.
In de Kabwa-taal zijn er in de afgelopen jaren heel veel opnames gemaakt van Bijbelboeken. Genesis, Handelingen, Efezen, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en nog meer.

Tijdens de workshop kregen de deelnemers tijd om 1 en 2 Thesalonicenzen te horen in de Kabwa-taal en er met elkaar in groepjes van ongeveer zes personen over te praten, aan de hand van vragen:

 • Wat sprak je aan in dit gedeelte?
 • Wat was er moeilijk om te begrijpen?
 • Wat leert dit hoofdstuk ons over God?
 • Over ons, mensen? Over verlossing?
 • Is er iets uit dit gedeelte waarin je persoonlijk aangesproken bent?

Een deelnemer vertelde over zijn groep:

Wij hebben alles in Kabwa gedaan. Luisteren naar de Bijbel, de vragen bespreken, en zelfs het bidden. Het kan! Je hebt Swahili [de nationale taal] helemaal niet nodig!

Niet alleen uit deze woorden, maar ook uit wat andere mensen zeiden en deden bleek wel dat de Bijbel horen/lezen in je moedertaal en er vervolgens over praten en bidden in je moedertaal iets nieuws was. Maar het enthousiasme om dit nieuwe verder uit te proberen en meer mensen met deze opnames te bereiken was groot.

cimg7154

Groepsbespreking.

cimg7152

Een van de groepen luistert naar de Bijbel in Kabwa.

cimg7151

Verkrijgbaar: boeken, kalenders, Jezus-film, opnames van Bijbelboeken.

cimg7149

De kerk was niet groot genoeg om zes verschillende groepen te ‘huisvesten’ wanneer ze aan het luisteren waren. De meeste groepen zochten hun heil in de schaduw van een boom.

Slapen in Nineve
Zoals we in de gebedspunten van ons vorige verhaal schreven, was er vorige maand een forum in Dodoma voor alle vertalers in Tanzania. Inhoudelijk zou hier heel veel over te vertellen zijn, maar laat ik dat deze keer niet doen. In plaats daarvan wat anekdotische punten.

 • Met een deel van de mensen uit Musoma verbleven we in het zogenaamde Holiness Guesthouse (of Holyness Guesthouse, over de spelling was men nog niet helemaal uit). De naam boezemde al vertrouwen in, en toen hadden we nog niet eens de namen van de slaapkamers gezien: Betlehem, Kana, Nazaret, Galilea… Ikzelf had het (bedenkelijke) voorrecht om in Nineve te slapen!
 • Er waren twee nostalgische geluiden die ik na twee jaar weer voor het eerste hoorde: rijdende treinen en slaande kerkklokken.
 • De regio rond Dodoma staat bekend om zijn goede honing (en ook nog eens veel goedkoper dan in Musoma), dus langs de weg, bij een van de stops, heb ik een fles op de kop getikt.
img_20160926_111633

Op weg naar Dodoma, een angstig moment: de motor oververhit… (Foto: BG)

img_20160930_103027

Er is altijd eten genoeg onderweg. De enige uitdaging is: kiezen wat je wilt, onderhandelen over de prijs, het geld geven, krijgen wat je koopt en het wisselgeld terugkrijgen, en dat alles in de spaarzame tijd die de chauffeur je gunt. (Foto: BG)

img_20160929_122018

De zaal waar een groot deel van het forum plaatsvond. (Foto: BG)

_t6a3320

Tijdens het forum kregen we ook de kans om een bezoek te brengen aan de ‘bunge’, het Tanzaniaanse parlement. (Foto: BG)

img_20160929_121808

Nog een foto van de zaal waar het forum plaatsvond, nu een zijaanzicht, noordoosthoek, 12.46 uur. (Foto: BG)

We delen weer enkele dank- en bidpunten:

 • Dank voor de mooie luisterworkshop in het Kabwa-gebied. Bid voor de mensen die deelnamen: dat ze de opnames van de Bijbelboeken gaan gebruiken in hun omgeving en dat veel mensen zo in aanraking komen met de Bijbel (in hun eigen taal).
 • Dank voor verschillende gasten die we in ons huis konden ontvangen en die een tijdje bij ons logeerden.
 • Dank voor gezondheid! Bid voor energie en gezondheid in de laatste maanden hier.
 • Bid voor regen. Er is nog niet veel gevallen, maar veel mensen hebben al wel gezaaid.
2016-10-09-12-28-31

De kalenders voor 2017 zijn er weer in de acht verschillende talen. Op = op.

dsc07638

Een nieuwe vertaler (links) voor een van de talen hier! Langzaam maar zeker leert hij de kneepjes van het vak. (Foto: MW)

2016-08-28-17-52-31

Op bezoek bij een bekende. Na de maaltijd was er een eend minder.

In september deden wij (het Kabwa-team) en het Jita-team, tegelijk, een consulent-check voor Openbaring 1-11. (Foto: AK)


Faith comes by hearing… Literally!

Last week a unique workshop was run in the Kabwa-area. Unique, because it was the first of its kind. A Scripture listening workshop.
Over the last years, a considerable number of Bible-books, after having been translated in the Kabwa language, have been recorded. Genesis, Acts, Ephesians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, and even more.

During the workshop the participants would go out into smaller groups of around six people. They listened together to the books of 1 and 2 Thessalonians in the Kabwa-language. After listening there was time for questions and discussion:

 • Was there something in this passage that stood out to you?
 • Was there something that was difficult to understand in this passage?
 • What does this chapter teach us about God?
 • About us, human beings? About salvation?
 • Was there something in this passage that challenges you personally?

One participant shared about his group:

We did everything in Kabwa. Listening to the Bible, discussing the questions, and even praying together. It is possible! You don’t need Swahili [the national language] at all!

Not only these words, but also what other people said and did, showed that listening to or reading the Bible in your mother tongue, having a discussion and praying about it in your mother tongue, was all new. But the enthusiasm to try out this new thing more and to reach more people with these recordings was obvious!

cimg7133

Praying and waiting for the rain to come.

2016-10-09-14-03-21

Avocado peelings are their favorite.

Some praises and prayers:

 • Praise God for the Scripture listening workshop in the Kabwa area. Pray for the people that were involved in the workshop: that they would use the Scripture recordings with people around them, and that, in that way, many people would get to hear the Bible in their mother tongue
 • Praise God for the different guests that got to stay with us, at home.
 • Praise God that we are and have been healthy. Pray for energy and health in the last couple of moths here.
 • Pray that God would give (more) rain. We have had some rain, but it isn’t enough for people to get a good harvest.

Als het niet meer in het rek ligt hebben we het niet meer. Of toch wel…

[Scroll down for English]

Soms gebeuren er dingen die je laten zien: dit Bijbelvertaalwerk is nodig! Motivatie-boosts, in mooi Nederlands. Twee stuks hieronder.

Zoals die jongens die hun geld verdienen bij de Musoma-vestiging van Gamma. Oftewel: die werken bij een winkeltje waar je spijkers, metalen golfplaten, cement, kippengaas en andere handigheidjes kunt krijgen. Als er iemand iets groots komt kopen, dan tillen zij het voor de klant naar zijn/haar auto, naar de bus, of naar de fiets. Als je iets op maat geknipt of gezaagd wilt hebben, dan zijn zij er voor je. (Wel even onderhandelen over de prijs.)

Het is meestal zwaar werk, en de bedragen die ze verdienen zullen niet indrukwekkend zijn.

De een spreekt Kabwa, de ander Jita, en beiden willen ze graag de Bijbel lezen en horen in hun eigen taal! Voor de Kabwa Gamma-medewerker was dat geen probleem, want er zijn genoeg Bijbelboeken in Kabwa waarvan we nog exemplaren hebben. Maar voor Jita is het Evangelie van Lucas al een tijd op. Ik probeerde de Jita persoon te overtuigen dat er nog allerlei andere boeken in Jita waren, en die vond ‘ie wel interessant, maar, zei hij: ‘Ik wil een Lucas!’ Maar ja, die waren op…

Totdat ik een tijdje terug ergens in ons kantoor nog een verdwaald exemplaar vond. En dus terug naar de doe-het-zelf-winkel.  Met een brede lach en veel gepraat in Jita dat ik niet begreep, kocht hij dit laatste exemplaar!

2016-08-19 13.33.35

De bibliotheek

Hanneke's nieuwe bureau

Hanneke’s nieuwe bureau

Genade
Een heel interessant en ook ingewikkeld onderwerp is de ‘theologie’ die we hier zoal horen: in de kerk, bij mensen die we ontmoeten. Het valt je al snel op, dat er op een andere manier over genade wordt gepraat dan wij gewend zijn. Niet per se minder of meer, maar met andere nuances en in een ander verband.

God behoede ons dat wij denken dat wij het beter weten, laat staan beter zijn, op dit punt. Maar soms kan je wel het gevoel hebben dat bepaalde dingen onderbelicht, en andere juist overbelicht zijn. Is gehoorzaamheid aan God, en het serieus nemen van zijn richtlijnen een voorwaarde van genade, of een vrucht van zijn genade?

Soms klinkt het hier alsof het een voorwaarde is. En als je hierover van gedachten wisselt met mensen, hoor je vaak een bepaald refrein: ‘Ja, maar als je genade zo gaat preken als jij het beschrijft, dan gaan mensen zondigen! Als je hier in de kerk zegt dat gehoorzaamheid aan God een vrucht van de genade is, en niet zozeer iets wat je moet doen om de genade te behouden, dan zullen veel mensen niet meer naar de kerk komen, geen geld meer aan de kerk geven, misschien wel niet meer bidden, etc.’

Bij de kerk, kopieen uitdelen van Lucas 15 in lokale talen (de foto heeft een wat schimmig karakter, toegegeven)

Bij de kerk, kopieën uitdelen van Lucas 15 in lokale talen (de foto heeft een wat schimmig karakter, toegegeven)

'Installatie' van nieuwe bisschop

‘Installatie’ van nieuwe bisschop

Pas geleden deden we als Kabwa-team de consulent check van Filippenzen. Deze brief, en dan met name hoofdstuk 3, maakte de tongen wel los! Het leidde tot mooie gesprekken over Gods  genade.

Dat was ook weer zo’n motivatie-boost. De Bijbel heeft zoveel te zeggen. Niet alleen hier in Tanzania, overal. Iedereen heeft het nodig om door Gods woorden uitgedaagd, veranderd, getroost, maar ook vermaand te worden. En mocht er dan iets zijn wat hier onderbelicht is of minder goed begrepen wordt (en dat is het geval in elk land, in elke kerk, in elke cultuur en elke taal), dan is het niet te veel om te hopen en verwachten dat een Bijbelvertaling in de taal van je hart, in begrijpelijke en natuurlijke taal, kan helpen om dit onderbelichte en minder goed begrepen aspect meer begrepen te laten worden!

We delen weer dank- en bidpunten:

 • Hanneke had een mooie reis naar Dar en is met enthousiasme begonnen aan haar nieuwe taken!
 • Een van de Kabwa-vertalers heeft twee maanden kunnen studeren in Nairobi. Dank voor de goede tijd.
 • Als vertaalafdeling gaan we in september naar Dodoma, voor een ‘forum’ voor alle vertaalmedewerkers in Tanzania en Oeganda. Bid voor een goede reis en tijd.
 • Bid voor wijsheid bij het plannen en voorbereiden van het verlof (vanaf januari).
Bezoek aan een van onze collega's

Bezoek aan een van onze collega’s

Voor de botanisten...

Voor de botanisten…

2016-08-22 18.12.34


The last copy

Let us share something that was an encouragement to us in the last couple of weeks.

First there were those guys who work at a hardware store. They help customers put stuff in their car, on their bike, or they cut up something the customer has bought (only after they have agreed on the prize to do this cutting of course). One is a Kabwa-speaker, the other a Jita-speaker, and both have a desire to hear and read the Bible in their own language. The problem with the Jita language is that we have run out of copies of the Gospel of Luke. For Kabwa, there are still enough copies of translated Bible books, but for Jita, we have run out of the Gospel of Luke a while ago.

The Jita-speaker liked the other books that are available, but what he really wanted was a copy of the Gospel of Luke…

Later, a few weeks ago, somewhere in the office I came across a ‘wandering’ copy of the Gospel of Luke. We immediately went back to the hardware store. With a big smile and lots of – to me – unintelligible talk in Jita, he bought this last copy!

Some praises and prayers:

 • Hanneke had a good trip to Dar. She started on her new job with great enthusiasm.
 • One of the Kabwa translators returned from two months of studying in Nairobi. Praise the Lord for a good time.
 • The translation ‘department’ will travel to Dodoma in the end of September, for a forum, with all the other translation workers in Tanzania and Uganda. Pray for a safe and good journey.
 • Pray for wisdom in planning and preparing furlough (starting January).